Remy - sposób na zwiększenie wydajności sieci LAN

Naukowcy z MIT (profesor Hari Balakrishnan i student Keith Winstein) są twórcami ciekawego rozwiązania - oprogramowania noszącego nazwę Remy, które dogłębnie monitoruje sieć komputerową, wykrywa w niej zatory oraz przeciążenia i następnie optymalizuje jej pracę. Oprogramowanie jest w stanie generować automatycznie algorytmy (opracowywane ad hoc pod kątem konkretnej topologii danego środowiska sieciowego), które znacznie zwiększają wydajność całej sieci.

Naukowcy zawarli wyniki swoich badań w dokumencie zatytułowanym "TCP ex Machina: Computer-Generated Congestion Control", który zostanie niedługo zaprezentowany oficjalnie na konferencji Association for Computing Machinery (jedna z największych na świecie społeczności zrzeszających naukowców zajmujących się informatyką). Jak sama nazwa opracowania wskazuje, Remy współpracuje ściśle z protokołem TCP i bada wszystkie możliwe konfiguracje połączeń, jakie można zastosować w danym środowisku sieciowym, aby następnie zaproponować i wdrożyć taki system komunikacji, który pozwoli obsługiwać pakiety w optymalny sposób.

Administrator może dodatkowo podawać własne wymagania dotyczące przepustowości sieci oraz profile aktywności użytkowników, które to dane Remy bierze również pod uwagę podczas projektowania nowego schematu działania sieci. Po dogłębnym przeanalizowaniu pracy sieci, Remy jest w stanie stworzyć algorytmy zarządzające pracą sieci, zawierające ponad 150 różnych zasad i polityk obowiązujących w danym środowisku sieciowym. Dzięki nim sieć może automatycznie i bez udziału czynnika ludzkiego zwiększyć w znaczący sposób swoją wydajność.

Zobacz również:

Testy wykazały, że Remy jest w stanie zwiększyć wydajność standardowej sieci kablowej LAN (opartej na Ethernecie oraz protokole TCP) dwukrotnie. W przypadku sieci radiowej LTE, wydajność rośnie o 20 do 50%. W obu sieciach odnotowano też dużo mniejsze opóźnienia przy przesyłaniu pakietów między poszczególnymi stanowiskami pracy.

Naukowcy są przy tym pewni, że oprogramowanie Remy można jeszcze udoskonalić, tak iż wzrosty wydajności sieci będą jeszcze większe. Wyrażają też nadzieję, że ich rozwiązaniem zainteresują się producenci sprzętu sieciowego i znajdzie ono w przyszłości zastosowanie w komercyjnych produktach.


TOP 200