Relacja z majowego spotkania Klubu CIO i premiery Korony IT

W dniu 23 maja br. odbyło się spotkanie Klubu CIO w ramach Agendy CIO 2013 "Ile outsourcingu, ile strategii w agendzie CIO".

Głównym punktem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem top menedżerów IT: Tomasza Matuły (Orange Polska), Roberta Pławiaka (Grupa PZU), Sławomira Panasiuka (KDPW i KDPW CCP), Patricka Malaperimana z firmy ServiceNow i Marcina Tyburskiego, prezesa firmy MWT Solutions.

Podczas spotkania odbyła się premiera naszego wydawnictwa typu who is who - "Korona IT". Strategie w największych przedsiębiorstwach w Polsce. Edycja 2013". Publikacja przedstawia sukcesy i wyzwania stojące przed CIO z blisko 60 działających na polskim rynku firm. Partnerem tegorocznej edycji "Korony IT" i premiery były firmy MWT wraz z globalnym dostawcą usług w modelu cloud computing - firmą ServiceNow oraz NextiraOne.

Korona IT. Edycja 2013 i zmieniający się profil CIO

Spotkanie rozpoczęło się właśnie od prezentacji "Korony IT. Edycja 2013", której dokonała Wanda Żółcińska, redaktor prowadzący wydania. Współpraca z marketingiem oraz odnajdywanie się w roli przywódcy strategicznego dla biznesowego sukcesu działu to obecnie, według występujących w publikacji CIO, najważniejsze zadania. Wielu CIO wskazywało także na konieczność właściwego określenia, które obszary IT mają w kontekście ich firm znaczenie strategiczne, które rozwijać, a które standaryzować i ewentualnie przekazywać do obsługi partnerom zewnętrznym.

Wystąpienie było dobrym wprowadzeniem do prezentacji "From Department of ‘No’ to Department of ‘Now" Patricka Malaperimana, szefa firmy ServiceNow na region EMEA. Firma jest globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania IT w chmurze, komplementowanym i wysoko ocenianym przez firmy badawcze, posiadającą w gronie klientów najważniejsze światowe korporacje. Patrick Malaperiman przekonywał m.in., że w zgodnej ocenie większości użytkowników i decydentów po stronie biznesowej i IT, ze wszystkich narzędzi dostarczanych w modelu cloud computing, ITSM przynosi firmie najwięcej korzyści przy najniższym poziomie ryzyka.

Panel o kryteriach i wyborach

Głównym punktem programu był panel dyskusyjny, w którym obok szefów IT: Tomasza Matuły (dyrektora infrastruktury i bezpieczeństwa w Orange Polska, CIO Roku 2010), Roberta Pławiaka (dyrektora Biura Strategii i Zarządzania IT, Grupa PZU, Grupa PZU), Sławomira Panasiuka (CIO, COO, wiceprezesa zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP KDPW, CIO Roku 2009) udział wzięli przedstawiciele firm będących partnerami wydania "Korona IT": Patrick Malaperiman (ServiceNow), Marcin Tyburski (MWT Solutions) oraz przedstawiciel firmy - partnera Klubu CIO, Artur Czerwiński, dyrektor ds. technicznych Cisco Polska.

Uczestnicy panelu dyskutowali, przy aktywnym udziale publiczności w trzech kolejnych rundach trzy wątki, nawiązujące do hasła z Agendy CIO 2013: "Ile outsourcingu, ile strategicznego wsparcia biznesu w agendzie CIO":

- Cloud computing - nowa twarz outsourcingu czy nowa gra.

- Kryteria wyboru standardowych i konkurencyjnych (strategicznych biznesowo) obszarów w IT.

- Kompetencje i umiejętności przydatne CIO - członkowi zarządu.

Tomasz Matuła przypomniał, w jaki sposób doszło do tego, że IT wniosło do części biznesowej Orange Polska kompetencje i doświadczenie umożliwiające otwarcie nowej linii biznesowej związanej z usługami cloud computing. Jak dowodził, ten model działania jest kontynuowany, a IT jest częścią biznesu, ponieważ współtworzy nowe usługi biznesowe.

Sławomir Panasiuk odniósł się m.in. do kwestii wydzielenia strategicznych i niestrategicznych obszarów w IT na przykładzie KDPW. Podkreślił, jak indywidualne mogą być wybory, jak powinny uwzględniać model działania i strategiczny rdzeń biznesu firmy.

Robert Pławiak opowiadał o zmianie organizacyjnej w IT w Grupie PZU, jej wpisaniu w zmianę korporacyjną. Model IT się zmienia, gdy firma przekształca kolejne obszary. Obecny model obejmuje już jednak siedem najważniejszych obszarów, określone są modele działania, które pozwolą definiować strategiczne i standardowe kompetencje, biorąc pod uwagę kryterium efektywności dla całej Grupy PZU

Artur Czerwiński przytoczył wyniki najnowszego Cisco Cloud Index, który przewiduje sześciokrotny wzrost globalnego ruchu przetwarzania danych w chmurze, z 683 eksabajtów w 2011 do 4,3 zetabajta do roku 2016. Dowodzi to szybkiego dojrzewania rynku cloud computing i uwzględniania tego modelu jako jednej z głównych metod outsourcingowych. Zaznaczył, że cloud computing jest szerokim, być może coraz szerszym pojęciem, uwzględniającym zarówno publiczne, jak i prywatne chmury obliczeniowe. Przytoczył w tym kontekście przykład ulokowanych w chmurze narzędzi do zarządzania modelem BYOD w rodzimej korporacji.

Marcin Tyburski także zwrócił uwagę na szeroki zakres tego, czym dzisiaj jest cloud computing, pozwalający adresować potrzeby i ograniczenia bardzo różnych biznesów. Przyczyną jest dynamiczny rozwój cloud computingu, znacznie rozszerzający definicje tworzone przed kilku laty. Przytoczył także różnice w podejściu do tego modelu u CIO, odwołując się do zagranicznych, głównie skandynawskich i niemieckich doświadczeń MWT Solutions.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz "Korony IT. Edycja 2013". Publikację można zamawiać na stroniehttp://www.klubcio.pl/promocje/korona.

Zapraszamy do lektury i rozważenia udziału w kolejnej edycji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200