Relacja z majowego spotkania Klubu CIO i premiery Korony IT

23 maja br. odbyło się spotkanie Klubu CIO w ramach Agendy CIO 2013 "Ile outsourcingu, ile strategii w agendzie CIO".

Głównym punktem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem top menedżerów IT: Tomasza Matuły (Orange Polska), Roberta Pławiaka (Grupa PZU), Sławomira Panasiuka (KDPW i KDPW CCP) oraz Patricka Malaperimana z firmy ServiceNow i Marcina Tyburskiego, prezesa firmy MWT Solutions.

Podczas spotkania odbyła się premiera naszego wydawnictwa typu who is who - Korony IT, które przedstawia sukcesy i wyzwania stojące przed CIO z blisko 60 działajacych na polskim rynku firm. Partnerem tegorocznej edycji Korony IT i premiery były firmy MWT wraz z globalnym dostawcą usług w modelu Cloud Computing - firmą ServiceNow oraz NextiraOne.

Zobacz również:

Korona IT. Edycja 2013 i zmieniający się profil CIO

Spotkanie rozpoczęło się właśnie od prezentacji Korony IT. Edycja 2013, której dokonała Wanda Żółcińska, redaktor prowadzący wydania. Współpraca z marketingiem oraz odnajdywanie się w roli przywódcy strategicznego dla biznesowego sukcesu działu to obecnie, według występujących w publikacji CIO, najważniejsze zadania. Wielu CIO i firm wskazywało także na konieczność właściwego określenia, które obszary IT mają w kontekście ich firm znaczenie strategiczne, które rozwijać, a które standaryzować i przekazywać ewentualnie przekazywać do obsługi partnerom zewnętrznym.

Wystąpienie było dobrym wprowadzeniem do prezentacji "From Department of "No" to Department of "Now"" Patricka Malaperimana, szefa firmy ServiceNow na region EMEA. Firma jest globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania IT w chmurze, komplementowanym i wysoko ocenianym przez firmy badawcze, posiadającą w gronie klientów najważniejsze światowe korporacje. Patrick Malaperiman przekonywał m.in., że w zgodnej ocenie większości użytkowników i decydentów po stronie biznesowej i IT, ze wszystkich narzędzi dostarczanych w modelu Cloud Computing, ITSM przynosi firmie najwięcej korzyści przy najniższym poziomie ryzyka.

Panel o kryteriach i wyborach

Głównym punktem programu był panel dyskusyjny, w którym obok szefów IT: Tomasza Matuły (dyrektor infrastruktury i bezpieczeństwa w Orange Polska, CIO Roku 2010), Roberta Pławiaka (Dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT, Grupa PZU, Grupa PZU), Sławomira Panasiuka (CIO, COO, wiceprezes zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP KDPW, CIO Roku 2009) udział wzięli przedstawiciele firm będących partnerami wydania Korony IT: Patrick Malaperiman (ServiceNow) i Marcin Tyburski (MWT Solutions) oraz przedstawiciel firmy - partnera Klubu CIO, Artur Czerwiński, dyrektor ds. technicznych Cisco Polska.

Uczestnicy panelu dyskutowali, przy aktywnym udziale publiczności w trzech kolejnych rundach trzy wątki, nawiązujące do hasła z Agendy CIO 2013: "Ile outsourcingu, ile strategicznego wsparcia biznesu w agendzie CIO":

• Cloud Computing - nowa twarz outsourcingu, czy nowa gra

• Kryteria wyboru standardowych i konkurencyjnych (strategicznych biznesowo) obszarów w IT

• Kompetencje i umiejętności przydatne CIO - członkowi zarządu

Tomasz Matuła przypomniał, w jaki sposób doszło do tego, że IT wniosło do części biznesowej Orange Polska kompetencje i doświadczenie umożliwiające otwarcie nowej linii biznesowej związanej z usługami Cloud Computing. Jak dowodził, ten model działania jest kontynuowany a IT jest częścią biznesu, ponieważ współtworzy nowe usługi biznesowe.

Sławomir Panasiuk odniósł się między innymi do kwestii wydzielenia strategicznych i niestrategicznych obszarów w IT na przykładzie KDPW. Podkreślił, jak bardzo indywidualne mogą to być wybory, jak mocno powinny uwzględniać model działania i strategiczny rdzeń biznesu firmy.

Robert Pławiak opowiadał o zmianie organizacyjnej w IT w Grupie PZU, jej wpisaniu w zmianę korporacyjną. Model IT zmienia się, w miarę, jak firma przekształca kolejne obszary. Obecny model obejmuje już jednak siedem najważniejszych teraz i w przyszłości obszarów, zdefiniowane są modele działania, które pozwolą definiować strategiczne i standardowe kompetencje, biorąc pod uwagę kryterium efektywności dla całej Grupy PZU

Artur Czerwiński przytoczył wyniki najnowszego Cisco Cloud Index, który przewiduje sześciokrotny wzrost globalnego ruchu przetwarzania danych w chmurze, z 683 eksabajtów w 2011 do 4,3 zetabajta do roku 2016. Dowodzi to szybkiego dojrzewania rynku Cloud Computing i uwzględniania tego modelu jako jednej z głównych metod oustsourcingowych. Zaznaczył, że Cloud Computing jest bardzo szerokim, być może coraz szerszym pojęciem, uwzględniającym zarówno publiczne, jak i prywatne chmury obliczeniowe. Przytoczył w tym kontekście przykład ulokowanych w chmurze narzędzi do zarządzania modelem BYOD w rodzimej korporacji.

Marcin Tyburski także zwrócił uwagę na szeroki zakres tego, czym dzisiaj jest Cloud Computing, pozwalającego adresować potrzeby i ograniczenia bardzo różnych biznesów. Przyczyną jest bardzo dynamiczny rozwój Cloud Computingu, znacznie rozszerzający definicje tworzone przed kilku laty. Przytoczył także różnice w podejściu do tego modelu u CIO, odwołując się do zagranicznych, głównie skandynawskich i niemieckich doświadczeń MWT Solutions. Wskazał także jako najbardziej przyszłościowy trend automatyzacji IT, możliwy do realizacji właśnie dzięki i poprzez model Cloud Computing. Automatyzacja pozwala na przykład jednej z czołowych firm meblarskich legitymizować nowego pracownika w ciągu zaledwie 8 minut, zaopatrując go we wszystkie niezbędne hasła i uprawnienia. (zapraszamy do obejrzenia obszernego wywiadu wideo z Marcinem Tyburskim, w którym opowiada o teraźniejszości i przyszłości Cloud Computingu).

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz Korony IT. Edycja 2013, egzemplarze można zamawiać na stroniehttp://www.klubcio.pl/promocje/korona; zapraszamy do lektury i rozważenia udziału w przedsięwzięciu w kolejnej edycji.


TOP 200