Rekordy S&T

S&T System Integration & Technology Distribution AG osiągnęła najlepsze wyniki w dotychczasowej historii. Wstępnie sprzedaż w 2007 r. jest szacowana na poziomie 524 mln euro (o 14% więcej niż w 2006 r.). W 2008 roku obroty Grupy S&T AG wyniosą 560-580 mln euro. Wpływ na to miało zapewne także połączenie z IMG.

Wskaźnik EBITDA (zysk brutto powiększony o amortyzację) za 2007 r. wyniósł około 20 mln EUR (wzrost o 13% w stosunku do 2006 r.). Przychody z konsultingu i ze specjalistycznych usług IT stanowią już 45% całości sprzedaży w Grupie S&T.

W IV kwartale 2007 r. Grupa S&T poprawiła najlepszy wynik kwartalny, osiągnięty w III kwartale ub. r. i uzyskała rekordowe obroty w wysokości 172 mln EUR. Wzrost udziału konsultingu i specjalistycznych usług IT w sprzedaży do 45% (w porównaniu do 37% w 2006 r.) dowodzi istnienia stałego, pozytywnego trendu: w 2010 roku ten obszar będzie generował 60% obrotów grupy. W 2007 r. kurs akcji spółki poprawił się o 18% (mimo trudnej sytuacji na giełdach), a jej wartość rynkowa wzrosła do 167 mln EUR (na koniec roku) ze 140 mln EUR (wg stanu na styczeń 2007 r.). Ostateczne wyniki finansowe Grupy S&T za 2007 r. będą podane po audycie.

"Rok 2007 był dla nas rokiem sukcesu biznesowego. Prawie zakończyliśmy integrację z IMG, którą rozpoczęliśmy w 2006 roku, a jej struktury są już włączone do S&T. Do osiągnięcia doskonałych wyników przyczyniły się: nasze wyjątkowe usytuowanie geograficzne, rozwój organiczny biznesu, umiejętność wykorzystania kompetencji w międzynarodowych projektach, a również konsekwentna realizacja naszej strategii" - mówi Christian Rosner, prezes Grupy S&T.

W 2007 roku Grupa S&T została czołowym dostawcą usług SAP w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W tym obszarze na podkreślenie zasługują kontrakty w wodociągach w Fejerviz na Węgrzech, w przetwórni soi Sojaprotein w Serbii i w firmie A&D Pharma w Rumunii. Konsulting IT w Grupie S&T zanotował w ub. r. 60% wzrost w stosunku do 2006 roku. Ważnymi klientami dla Grupy S&T na specjalistyczne usługi IT w 2007 r. były: austriacki koncern paliwowy OMV oraz ministerstwa obrony Republiki Czeskiej i Słowacji.

W 2007 roku Grupa S&T przeprowadziła z powodzeniem duże projekty dla sektora finansowego, przemysłu i handlu, często przy pomocy międzynarodowych zespołów konsultantów. S&T nawiązało współpracę partnerską z JDA Software, dostawcą rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność sieci handlowych, relacji z dostawcami i łańcucha dostaw. Centra kompetencyjne S&T rozwijają się w różnych krajach, przez co wzmacniają lokalne zespoły, zapewniają wymianę doświadczeń i wsparcie operacyjne dla międzynarodowych przedsięwzięć w ramach Grupy. Na koniec 2007 roku zespół S&T liczył 3150 osób (o 37% więcej niż na początku roku), co wynika głównie z przejęcia IMG (ponad 650 ekspertów) oraz z rekrutacji na ponad 200 nowych stanowisk.

"Jesteśmy przekonani, że wydatki na IT, a szczególnie na wysokiej jakości konsulting i specjalistyczne usługi informatyczne, będą nadal rosły w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiadamy dużą i stabilną bazę kontraktów, co sprawia, że sprzedaż jest rozłożona równomiernie między klientami lokalnymi i międzynarodowymi. Daje nam to relatywną niezależność od sytuacji politycznej i gospodarczej, zwłaszcza że żaden z naszych klientów nie przekracza 4% udziału w sprzedaży firmy. Mamy zatem dobrą pozycję do dalszego rozwoju" - mówi Christian Rosner, prezes Grupy S&T.


TOP 200