Rekordowo niska wartość rynku telekomunikacyjnego

Firma Audytel prognozuje, że w 2014 roku, wartość rynku telekomunikacyjnego spadnie drugi rok z rzędu i zatrzyma się na rekordowo niskim pułapie 45,21 mld złotych.

Spadek jest efektem wprowadzenia obniżki stawek MTR w telefonii komórkowej, zmniejszania się popytu na płatną telewizję wywołany cyfryzacją naziemnego sygnału telewizyjnego oraz opóźnień w realizacji inwestycji powiązanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych. Audytel zaznacza przy tym, że operatorzy telekomunikacyjny mogą się także spodziewać spadku przychodów z transmisji danych. Wywołać ma go silna konkurencja cenowa. Podobnie będzie z usługami głosowymi. Spadku przychodów z tych usług, zdaniem Audytela nie da się już zatrzymać.

To złe wiadomości. Są jednak i wiadomości dobre. Przede wszystkim spadek będzie mniejszy, niż rok temu i wyniesie jedynie 0,6%. W raporcie zaznaczono również, że tę sytuację da się zmienić, choć nie będzie to proste.

Zobacz również:

Czas na nowości

Zdaniem analityków Audytela, operatorzy telekomunikacyjni powinni wdrażać całkowicie nowe rozwiązania i usługi przy jednoczesnym zwiększaniu penetracji dostępu szerokopasmowego. Kluczem do osiągnięcia wzrostu przychodów ma także być oferowanie dodatkowych usług, jak chociażby dodatkowe karty SIM do mobilnej transmisji danych w każdym urządzeniu należącym do konsumentów.

Atrakcyjnym rozwiązaniem ma również być agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej – usług chmurowych dla biznesu oraz rozrywki i treści multimedialnych dla odbiorców indywidualnych. Ma to doprowadzić do osiągnięcia wzrostu przychodów na poziomie 1,3% (rokrocznie) w latach 2014-2019.

Z informacji podanych przez Audytel wynika również, że w 2016 roku, przychody operatorów z dostępu do Internetu przewyższą przychody z usług telefonii stacjonarnej. Ponadto, udział rynku dostępowego w całości usług telekomunikacyjnych wzrosnąć ma do 12% w roku 2019 (w roku 2009 było to 8%).

Emil Konarzewski, partner zarządzający w Audytelu dodaje: Kolejnym ważnym czynnikiem stymulującym rozwój rynku telekomunikacyjnego będzie konsolidacja rynku krajowego szczególnie w kontekście powstawania nowych sieci dostępowych w technologii FTTH. Jeśli spełni się scenariusz budowy dostępowych sieci światłowodowych przez dużych graczy, do przejęcia będzie ponad milion abonentów obecnie korzystających z niskiej jakości usług WiFi lub starych generacji sieci LAN i TV kablowych.

Rozwój NGA

Grzegorz Bernatek, kierownik Działu Analiz firmy Audytel zauważa tymczasem, że w ciągu ostatnich dwóch lat dynamicznie rozwijały się sieci dostępowe Next Generation Access. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Narodowym Planie Szerokopasmowym (https://mac.gov.pl/files/narodowy_plan_szerokopasmowy_-_08.01.2014_przyjety_przez_rm.pdf) definiuje takie sieci jako sieci stacjonarne w technologiach pozwalających na uzyskane prędkości transmisji 30Mb/s i większych.

W styczniu tego roku, w zasięgu takich sieci znajdowało się 45% gospodarstw domowych (wzrost o 10% względem roku 2013). Wciąż jednak gonimy kraje UE28, w których średnio 61,8 gospodarstw domowych znalazło się w zasięgu NGA.

Audytel prognozuje jednak, że w najbliższych latach (2014-2020) w Polsce zainstalowanych zostanie 5 milionów łączy Fiber-to-the-Home i Fiber-to-the-Curb. Firma podkreśla przy tym, że do zrealizowania tej prognozy potrzebne będą nie tylko bardzo duże inwestycje, ale i likwidacja wielu barier, z którymi spotykają się podmioty budujące takie sieci.

Wnioski te częściowo pokrywają się z prognozami Computerworld przedstawionymi w tegorocznym raporcie TOP 200. Według zawartych w nim danych, do roku 2016 przychody branży telekomunikacyjnej będą spadały średnio o 1,6% rocznie, choć od roku 2014 tempo spadku powinno zwalniać. Operatorzy telekomunikacyjni mają zwiększać przychody z mobilnego i stacjonarnego internetu oraz z płatnej telewizji. Przychody z pozostałych usług detalicznych maja się natomiast kurczyć. Zwiększane będą natomiast inwestycje wymuszone koniecznością zapewnienia dostępu do szybszego niż obecnie internetu. To wszystko ma zaś przełożyć się na dalszą konsolidację branży telekomunikacyjnej.

Computerworld TOP 200 to kompleksowy raport poświęcony polskiej branży ICT. Zawiera dane finansowe największych firm informatycznych i telekomunikacyjnych oraz analizy obrazujące kluczowe procesy zachodzące na rynku.

Raport można zamówić na jego oficjalnej stronie internetowej (http://www.pcworld.pl/kiosk/computerworld-top200/).


TOP 200