Rekordowe wyniki Qumak-Sekom

W pierwszym półroczu 2011 roku przychody firmy wyniosły 169 mln zł, a zysk netto 4,7 mln zł.

Przychody są wyższe o ponad 48%, a wynik netto jest lepszy o prawie 23% - w porównaniu do I połowy roku 2010. Zarząd , po wynikach I półrocza, oczekuje realizacji planów sprzedaży wytyczonych na rok 2011 W opinii Qumak-Sekom, rynek reaguje jednak nerwowo na sytuację na rynkach finansowych i można oczekiwać, że walka konkurencyjna będzie coraz ostrzejsza, co zaważy na rentowności zawieranych umów. Jednak pozycja rynkowa i portfel zamówień sprawia, że firma "może racjonalnie i bezpiecznie prowadzić swoją działalność i bez podejmowania nadzwyczajnych środków zakończy bieżący rok z dobrym wynikiem".


TOP 200