Rekord w CSBI

Holding Computer Systems for Business International (CSBI) osiągnął w 1995 r. obroty wysokości 33 mln PLN, co oznacza ok. 67% wzrost w porównaniu z rokiem 1994. Uzyskane wyniki finansowe są najwyższe w 5-letniej historii firmy, działającej na rynku polskim i rosyjskim.

Holding Computer Systems for Business International (CSBI) osiągnął w 1995 r. obroty wysokości 33 mln PLN, co oznacza ok. 67% wzrost w porównaniu z rokiem 1994. Uzyskane wyniki finansowe są najwyższe w 5-letniej historii firmy, działającej na rynku polskim i rosyjskim.

W strukturze sprzedaży CSBI największy udział (ok. 66%) stanowiła sprzedaż specjalistycznego oprogramowania i usług związanych z jego wdrożeniem oraz języka czwartej generacji i oprogramowania do tworzenia baz danych Progress 4GL RDBMS. Sprzedaż sprzętu i usługi serwisowe dostarczane w ramach kompleksowych rozwiązań stanowiły 34% sprzedaży.

W ubiegłym roku CSBI uczestniczyła m.in. w realizacji systemu do obsługi sprzedaży świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Firma zawarła również umowy na wdrożenie systemów zarządzania i MRP II m.in. w browarach: poznańskim "Lechu" i wrocławskim "Piaście", zakładach "Polfa" w Warszawie, Cussons we Wrocławiu. Wdrażaniem i rozwijaniem systemu MFG/PRO zajmuje się powołany w 1994 r., Dział Analiz i Projektów.

Zdaniem przedstawicieli CSBI trzykrotnie wzrosła sprzedaż języka programowania czwartej generacji i środowiska tworzenia relacyjnych baz danych Progress 4GL+RDBMS w wersji 7.0. CSBI jest dystrybutorem tego produktu.

W 1995 r. firma wprowadziła na rynek nowe produkty m.in. Corporate/Home Banking, System Rozliczeń Międzyoddziałowych oraz System Obsługi Kart Płatniczych. W ubiegłym roku największych wdrożeń tego oprogramowania dokonano w oddziałach Kredyt Banku i w kilkunastu oddziałach Banku Gospodarki Żywnościowej.

Wzrost sprzedaży produktów bankowych zanotowała również działająca na rynku rosyjskim spółka CSBI EE. Jednym z największych kontraktów było wdrożenie systemu Bankier w Toko Bank, piątym co do wielkości rosyjskim banku.

Pod koniec ub.r. na stanowisko członków Zarządu CSBI powołani zostali Jacek Piłat i Piotr Fuglewicz. Marcin Bańkowski, dotychczasowy szef Działu Rozwoju CSBI objął z dn. 1 stycznia obowiązki dyrektora ds. zarządzania przez jakość. Od 1996 r. działa Biuro Handlowo-Techniczne CSBI w Szczecinie.


TOP 200