Rekin tańszy o połowę

IBM o 50 % obniżył cenę macierzy dyskowej serwera pamięci masowej Shark, przeznacoznej dla małych i średnich firm.

IBM o 50 % obniżył cenę macierzy dyskowej serwera pamięci masowej Shark.

ESS Shark model 2105-F10 jest przeznaczony dla mniejszych i średnich firm, których wymagania w zakresie maksymalnej pojemności inteligentnych nie przekraczają 3,3 TB (jeśli używane są dyski 72 GB). Dla klientów o większych wymaganiach dostępny jest model 2105-F20 o maksymalnej dostępnej pojemności 22TB.

Więcej informacji:

http://www.ibm.pl