Rejestr zmian w programie

CodeRover Browser jest tanim programem do zarządzania zmianami w kodzie aplikacji.

CodeRover Browser jest tanim programem do zarządzania zmianami w kodzie aplikacji.

Edytory wbudowane w większość pakietów programistycznych nie radzą sobie ze znajdowaniem zależności funkcjonalnych w aplikacji. Specjalizowany pakiet CodeRover Browser do precyzyjnej analizy kodu źródłowego opracowała Upspring Software. Wyniki analizy są zapisywane do bazy danych. Zawiera ona model aplikacji, w którym programiści mogą szybko zlokalizować potrzebne im funkcje, klasy, obiekty itp. Na rynku istnieją także inne narzędzia, wykonujące podobne operacje, służące również do utrzymywania aplikacji i zarządzania zmianami kodu. Przykładowo, firma Mortice Kern System oferuje pakiet MKS Source Integrity, ale jest on znacznie droższy niż CodeRover.

Aktualna wersja CodeRover Brow- ser 2.0 współpracuje z Microsoft Visual Studio i obsługuje aplikacje napisane w C/C++. Pod koniec br. ma pojawić się wersja CodeRover Browser for Java, zintegrowana z Borland JBuilder 3.5.

Po zainstalowaniu w środowisku Visual Studio należy użyć pakietu Code- Rover Browser do stworzenia bazy danych o istniejących projektach, co pozwala na graficzne przeglądanie hierarchii i struktury obiektów wszystkich aplikacji, posortowanych w różny sposób, np. według nazwy lub rozmiaru kodu. Poszczególne diagramy struktury aplikacji zawierają informacje o zależ- nościach obiektów, np. które funkcje są zależne od siebie, jakie procedury są wywoływane z danej funkcji. Diagram zależności wybranej klasy w C++ pokazuje wszystkie podklasy i superklasy.

Nie można oczekiwać, że ten stosunkowo tani program zaoferuje wszystkie możliwe właściwości funkcjonalne. Jednak CodeRover Browser w połączeniu z Visual Studio stanowi bardzo użyteczne narzędzie programistyczne.


TOP 200