Rejestr przestępców

Policja w Essex założyła bazę danych zawierającą fotografie przestępców.

Policja w Essex założyła bazę danych zawierającą fotografie przestępców.

Starając się rozpoznać sprawcę przestępstwa, świadkowie nie będą oglądać zdjęć w grubych albumach, tylko będą obserwować będą monitor, na którym prezentowani będą przestępcy w żadanym porządku. System PIRS (Photographic Image Retrieval System) znacznie przyspiesza proces rozpoznawania poszukiwanych osób, a nadto sprawia, że rozpoznanie jest pewniejsze. Osoby o podobnym wyglądzie mogą być prezentowane jedna za drugą, co wzmacnia kontrastowość rozpoznania i obniża podatność na zasugerowanie się pierwszym wyglądem. Rejestr zawiera już 5 tys. podejrzanych, którzy w wyjściowej identyfikacji pokazywani są w 12-osobowych zestawach. Dla policji ważne znaczenie ma skądinąd drobny szczegół. Gdy świadek pewnie rozpozna obwinionego, PIRS natychmiast podsuwa wydruk do podpisania. PIRS wykorzystuje program Superbase 2.0 napisany przez Software Publishing Corp. i interfejsem Windows oraz okienkami dialogowymi. System jest nadzorowany przez 5 osób, które aktualizują dane w rejestrze, natomiast nie potrzebuje obsługi w komisariatach. Skuteczność systemu dodatkowo powiększa baza tatuaży, które w Essex posiada każdy szanujący się przestępca.


TOP 200