Regionalne sieci na finiszu

Duże projekty budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych zakończyły się już w Pomorskiem i Lubuskiem. Najbardziej zagrożony jest ten w Małopolsce.

Zgodnie z założeniami Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego, do 2020 r. cała Polska ma być w zasięgu szerokopasmowego dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s, a połowa kraju nawet o prędkości 100 Mb/s. Szczególnie pierwszy z celów wydaje się trudny do realizacji. Ważne jest pomyślne zakończenie realizowanych ze wsparciem unijnym w poszczególnych województwach projektów budowy szkieletowo-dystrybucyjnych. Będą one pełnić rolę internetowych autostrad, do których mają być dobudowywane drogi dojazdowe, tj. sieci dostępowe.

Zgodnie z założeniami, w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do końca 2015 r. powinno zostać wybudowanych ponad 30 tys. km sieci szerokopasmowej. Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, do początku września br. w ramach 14 tzw. dużych projektów regionalnych wybudowano ok. 7 tys. km sieci szerokopasmowego internetu. Optymistyczne jest to, że w wielu województwach w ostatnich miesiącach prace przyspieszyły.

Zobacz również:

Co udało się zrobić

Do tej pory zakończono dwa duże projekty budowy sieci szerokopasmowej w województwach pomorskim i lubuskim. W obu zaangażowane było Orange Polska. Jeśli chodzi o pomorskie, sieć dystrybucyjno szkieletową budują jeszcze trzy inne firmy: Scorpion Computer, Telemax i Biall-Net, choć są to znacznie mniejsze projekty niż w przypadku Orange. Scorpion buduje 90 km sieci w 29 miejscowościach, Telmax 177 km światłowodów w 33 miejscowościach w powiatach puckim, wejherowskim i lęborskim, a Biall-Net 50 km światłowodów w gminach gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki. Orange zakończyła na początku października budowę 1818 km sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. W sumie w wyniku realizacji wszystkich projektów z zakresu budowy sieci internetu szerokopasmowego w województwie pomorskim łączna długość wybudowanej i przebudowanej sieci wyniesie około 2158 km. Łączny koszt realizacji szacowany jest na ok. 183 mln zł. Dotacja z RPO to prawie 49 mln zł. Cała sieć ma być gotowa w połowie 2015 r.

Wcześniej, bo czerwcu br., Orange Polska zakończyła budowę Lubuskiej Sieci Szerokopasmowej. W ramach przedsięwzięcia w Lubuskiem wybudowano 1418 km sieci internetu szerokopasmowego, która jest własnością operatora. Wybudowano również nowe węzły transmisyjne na terenie całego województwa. Łącznie powstało 398 punktów dostępu, z których lokalni operatorzy mogą przyłączać do internetu klientów indywidualnych. Koszt inwestycji to 152 mln zł, z czego 30% stanowiło dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Duże projekty szerokopasmowe realizowane są w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) w województwach; warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskimi i podkarpackim. MIR podkreśla, że to największe teleinformatyczne przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszy Europejskich. Jego wartość wynosi blisko 1,5 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 1 mld zł. Dzięki niemu dostęp do szybkiego internetu zyska prawie 1 mln osób. Oprócz położenia ponad 10 tys. km światłowodów i wybudowania 1065 węzłów SSPW zakłada przeszkolenie ponad 7,6 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym


TOP 200