Reforma ZUS dla Windows

Program Płatnika pozwala na przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych dla ZUS.

Program Płatnika pozwala na przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych dla ZUS.

Reforma emerytalno-rentowa spowodowała wiele zmian w sposobie rozliczania składek ubezpieczeniowych. Wiąże się to z koniecznością tworzenia przez pracodawców comiesięcznych raportów i deklaracji rozliczeniowych dostarczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W celu wsparcia tych czynności ZUS zlecił opracowanie Programu Płatnika. Wkrótce inna aplikacja - Program Płatnika Teletransmisja - umożliwi pracodawcom wymianę informacji z ZUS poprzez modem.

Oba programy są sprzedawane przy zerowej opłacie licencyjnej (Program Płatnika na CD-ROM kosztuje ok. 30 zł). Oba są także dostępne na stronie internetowej pod adresemhttp://pp.zus.gov.pl, przy czym ze względu na duże rozmiary (każdy z nich w formie spakowanej ma ponad 3 MB) ściągnięcie ich trwa prawie godzinę (modem 33,6 Kb/s i dobre warunki transmisji). Na internetowej stronie ZUS można też znaleźć podstawowe informacje o obu programach, w tym specyfikację interfejsu Programu Płatnika, wiadomości na temat jego najnowszych wersji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania i obsługi programów, dokumentację obsługi.

Program Płatnika

Program Płatnika (pełna nazwa "Program Płatnika - emisja dokumentów ubezpieczeniowych") pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS. Ci użytkownicy, którzy dysponują programami Kadry-Płace współpracującymi z Płatnikiem, mogą korzystać z automatycznego importu danych osobowych do formularzy programu, pozostali zaś muszą wprowadzać dane ręcznie.

Po uruchomieniu spakowanego zestawu Płatnika następuje jego automatycznie rozpakowanie i instalacja zakończona umieszczeniem nowych ikon aplikacji (programu i pliku pomocy) w menu Start/Programy. Program wyposażono w typowy, okienkowy interfejs użytkownika, składający się z listwy menu, listew narzędziowych i pulpitu. Układ menu jest w pierwszej chwili niezbyt przejrzysty (w odróżnieniu od organizacji pliku pomocy), lecz po pewnym czasie można dojść do wniosku, że jest to układ przemyślany i praktyczny. Podczas poznawania możliwości programu i nauki obsługi przydatne są dołączone przykładowe dane wzorcowe, zawierające wypełnione formularze, gotowe wydruki itp.

Program pracuje szybko i stabilnie. Lista błędów zgłoszonych we wcześniejszych wersjach przez dotychczasowych użytkowników programu dostępna jest na jednej ze stron internetowej witrynyhttp://pp.zus.gov.pl. Wbudowana na niej funkcja umożliwia zgłaszanie problemów przez każdego z użytkowników Programu Płatnika.

Na szczególną uwagę zasługują dobrze opracowane pliki pomocy - dotyczą one nie tylko obsługi programu lecz także założeń i szczegółów reformy ubezpieczeń.

Program Płatnika Teletransmisja

Program Płatnika Teletransmisja pozwala na przetworzenie wcześniej przygotowanych dokumentów ubezpieczeniowych (przy użyciu Programu Płatnika) do postaci dokumentu elektronicznego, który może być przekazywany do ZUS drogą teletransmisji.

Program wspomaga postępowanie we wszystkich fazach łączności elektronicznej między płatnikiem a ZUS - począwszy od czynności wstępnych przy uruchomianiu tej formy łączności, poprzez bieżące wykorzystywanie sieci internetowej do wymiany informacji, aż po działania związane z zakończeniem lub zawieszeniem komunikacji (np. wskutek zaprzestania działalności gospodarczej płatnika).

Przystąpienie do elektronicznej wymiany dokumentów wymaga posiadania przez płatnika certyfikatu własnego klucza publicznego. Certyfikat jest dokumentem elektronicznym potwierdzającym tożsamość płatnika i wiarygodność jego klucza publicznego.

Spełnienie tych formalności uprawnia płatnika do korzystania z możliwości przesyłania wypełnionych formularzy do ZUS pocztą elektroniczną. Procedurę postępowania dokładnie opisano na stronie pp.zus.gov.pl i w plikach pomocy.

Interfejs Programu Płatnika Teletransmisja przypomina interfejs Programu Płatnika. Większość pozycji menu dotyczy wnioskowania, zgłaszania i potwierdzania certyfikatu. Ze względu na późniejszy termin rozpoczęcia korzystania z programu (od połowy lutego br.) nie jest on jeszcze całkowicie ukończony. Widoczny jest m.in. brak pliku pomocy wbudowanego w program, ponadto nie wszystkie istotne adresy elektroniczne są wpisane w tabelę Aplikacja/Opcje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200