Refleksja nad informatyzacją

Administracja, zarówno centralna, jak i lokalna, powinna kreować pewne standardy i kierunki działania w obszarze IT. Dodatkowo, jej rolą jest wskazanie funkcjonalności i sposobów usprawnienia procesów wewnątrz urzędu, a nie koncentracja na zagadnieniach stricte technologicznych. Jeżeli poszczególnym urzędom brakuje kompetencji do sprawnego przeprowadzania projektów informatycznych, powinny szerzej zatrudniać doradców z rynku. Często specyfikacje przetargowe powstałe w wyniku współpracy urzędników z firmami doradczymi są bardzo dobrej jakości. W branży IT działa już całkiem spore grono dobrych firm doradczych i konsultingowych.

Widać, że administracja coraz większą wagę przywiązuje do tego, by narzędzia IT, w które inwestuje, poprawiały komfort życia obywateli. Po części ma to pewnie związek ze zbliżającymi się wyborami, ale jest to pozytywny objaw - mówi Cezariusz Pawłowski, Business Development Executive Public Sector, IBM.

Pobożne życzenia

Dyskusja redakcyjna zbiegła się w czasie z powołaniem przez premiera nowego podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnego za informatyzację. Został nim Piotr Kołodziejczyk, który pełnił dotychczas funkcję Sekretarza Miasta Poznania. Czego życzą przedstawiciele firm IT nowemu ministrowi? "Piotr Kołodziejczyk jest człowiekiem, który jako wieloletni pracownik administracji wie, jak ona funkcjonuje i co się w niej naprawdę dzieje" - mówi Marek Safiak, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Sektora Administracji Publicznej COIG. Podkreśla przy tym, że Piotr Kołodziejczyk pokazał już, że umie dostrzegać absurdy polskiej administracji i z nimi walczyć. Należy mu więc życzyć, by nadal to robił.

Dużym wyzwaniem będzie dla nowego wiceministra dokończenie rozpoczętych już projektów. "Życzę mu dużej odwagi, by podjął się ważnych inwestycji, które pozwolą zintegrować istniejące już systemy. Tak, by pozwoliły one administracji świadczyć coraz lepsze usługi przy obniżonych kosztach" - mówi Cezariusz Pawłowski, Business Development Executive Public Sector w IBM. Jego zdaniem, w tym procesie administrację powinny wesprzeć firmy konsultingowe.

Sylwester Grzebień, dyrektor Sprzedaży w firmie Fujitsu wyraża natomiast nadzieję, że Piotr Kołodziejczyk przyjmie rolę lidera, który zadba o to, by poszczególne ministerstwa miały wspólne standardy, cele i kierunki działań.

Tomasz Matysik, dyrektor Działu Konsultingu Sektora Publicznego w firmie Comarch, radziłby nowemu podsekretarzowi stanu przeprowadzenie dokładnej weryfikacji postępów realizacji projektów informatycznych z listy kluczowych projektów POIG. Po tej weryfikacji powinny szybko zostać podjęte decyzje, umożliwiające wydanie zaplanowanych środków i uratowanie zagrożonych projektów.


TOP 200