Red Hat uwalnia kod źródłowy SPICE

Firma udostępnia w formule open source protokół wirtualnego desktopa o nazwie Simple Protocol for Independent Computing Enviroment (SPICE), nabyty w roku ubiegłym. SPICE jest jednym z komponentów aplikacji Red Hat Enterprise Virtualization for Desktop, która ma się ukazać za kilka miesięcy.

Red Hat uzyskała SPICE przejmując w roku 2008 firmę Qumranet, która używała SPICE w swoim komercyjnym produkcie wirtualizacji desktopa o nazwie SolidIce. Uwalniając kod źródłowy SPICE, firma ma nadzieje, iż inni dostawcy zaczną używać tego protokołu w swoich rozwiązaniach wirtualizacji.

SPICE może być użyty do rozprowadzania wirtualnych desktopów z serwerów na zdalne komputery, takie jak desktopy PC czy urządzenia typu ‘"thin-client".

Przypomina on inne protokoły interpretacyjne używane do zarządzania zdalnymi desktopami, m.in. Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) czy Citrix Independent Computing Architecture (ICA). SPICE ma mieć tę przewagę nad innymi protokołami, iż pozwala na dynamiczne dostosowywanie instancji desktopa do specyficznego środowiska operacyjnego.

SPICE ma obsługiwać interpretacje (rendering) instancji wirtualnych Microsoft Windows XP i Windows 7, jak również Red Hat Enterprise Linux. Na poziomie serwera pracować ma na 64-bitowych platformach Linuksa.

Oprócz SPICE, pakiet Red Hat Enterprise Virtualization for Desktop będzie także zawierał okrojoną wersję Red Hat Enterprise Linux wersji 5.4, z modułem wirtualizacji KVM, jak również oprogramowanie zarządzające desktopa o nazwie Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Desktop.


TOP 200