Red Hat udostępnił Fuse 7

Firma poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowej wersji rozproszonego chmurowego rozwiązania integracyjnego Red Hat Fuse 7. Jest to ujednolicona platforma umożliwiająca współpracę między ekspertami od integracji, twórcami aplikacji i użytkownikami biznesowymi.

W najnowszym wydaniu oprogramowania Fuse wprowadzono przeglądarkowy interfejs graficzny z funkcją przeciągania i upuszczania, która ogranicza konieczność pisania kodu i pozwala – zarówno użytkownikom biznesowym, jak i deweloperom – integrować aplikacje i usługi z wykorzystaniem ponad 200 predefiniowanych konektorów i komponentów.

Komponenty są oparte na projekcie Apache Camel i obejmują ponad 50 nowych konektorów dla Big Data, usług chmurowych oraz punktów końcowych SaaS, które mogą być adaptowane i skalowane na potrzeby tradycyjnych systemów, interfejsów API, urządzeń IoT oraz natywnych aplikacji chmurowych.

Zobacz również:

Fuse można wdrożyć obok Red Hat 3scale API Management (rozwiązania Red Hat do zarządzania API), aby dodać funkcje bezpieczeństwa, monetyzacji, ograniczania pasma i współpracy społecznościowej do usług integrowanych za pomocą Fuse lub pochodzących z innych środowisk.

Firma wprowadziła w tym samym czasie do oferty Fuse Online. Jest to nowe, w pełni hostowane rozwiązanie integracyjne typu Platform-as-a-Service (iPaaS), które ogranicza konieczność pisania kodu.

Rozwiązanie Red Hat Fuse 7 jest dostępne do pobrania dla członków społeczności Red Hat Developer. W celu rozpoczęcia pracy z Fuse Online należy zarejestrować się na stronie Fuse Online.

Źródło: ITBC


TOP 200