Red Hat przejmuje CoreOS

Red Hat poinformował o podpisaniu wiążącej umowy w sprawie nabycia CoreOS (producent rozwiązań kontenerowych Kubernetesa). Umowa opiewa na kwotę 250 mln USD.

Firma CoreOS została założona w 2013 roku i w początkowej fazie działalności popularyzowała lekkie systemy linuksowe zoptymalizowane pod kątem kontenerów. CoreOS jest twórcą oprogramowania CoreOS. Jest to korporacyjna platforma Kubernetesa, która automatyzuje operacje, zapewnia przenośność aplikacji między dostawcami chmury prywatnej oraz publicznej i jest oparta na oprogramowaniu open source. . Firma oferuje też CoreOS Quay, gotowy do zastosowań korporacyjnych rejestr kontenerów.

Łącząc komplementarne funkcje CoreOS z własnymi rozwiązaniami (takimi jak OpenShift), Red Hat zamierza przyspieszyć rozwój platformy chmury hybrydowej dla współczesnych aplikacyjnych obciążeń roboczych. Rozwiązanie kontenerowe zyskują w ostatnim czasie coraz więcej zwolenników.

Zobacz również:

Firma analityczna IDC pisze w jednym z raportów, że "popyt na chmurę nadal rośnie, a przedsiębiorstwa obecnie przewidują, że architektura chmurowa zdominuje ich wydatki w ciągu kilku następnych lat. Kontenery stają się coraz bardziej zaawansowane, a klienci oczekują, że dostawcy platform aplikacyjnych pomogą im wykorzystać kontenery do migracji istniejących aplikacji produkcyjnych i rozszerzenia ich w taki sposób, żeby nadawały się do użytku w chmurze publicznej lub prywatnej”.

Transakcja została sfinalizowana w styczniu 2018 r. po spełnieniu zwyczajowych warunków końcowych. Analitycy oceniają, że transakcja nie powinna mieć znacznego wpływu na wyniki finansowe Red Hat za czwarty kwartał roku obrachunkowego kończącego się 28 lutego 2018 r.


TOP 200