Red Hat odnotował w III kw. wzrost przychodów, nadal jednak jest stratny

W zakończonym 30 listopada III kwartale roku finansowego 2000 Red Hat, pomimo znacznego wzrostu przychodów, poniósł stratę.

W zakończonym 30 listopada III kwartale roku finansowego 2000 Red Hat, pomimo znacznego wzrostu przychodów, poniósł stratę. Przychody firmy wyniosły w tym okresie 5,4 mln USD, co oznacza wzrost o 63% w porównaniu z rokiem ubiegłym (3,3 mln USD). Dystrybutor Linuxa poniósł jednak w tym okresie stratę w wysokości 3,6 mln USD, podczas gdy przed rokiem udało mu się wypracować zysk netto rzędu 100 tys. USD.

"Do wzrostu przychodów przyczyniło się kilka czynników - zwiększone światowe zapotrzebowanie na Red Hat Linuxa, usługi korporacyjne, rozwój światowych oddziałów Red Hat oraz naciski klientów na poszerzenie zawartości naszego serwisu WWW" - tłumaczy Matthew Szulik, prezes Red Hat.