Red Hat Enterprise Linux 6.5 już dostępny

Red Hat poinformował o dostępności systemu Red Hat Enterprise Linux 6.5. Najnowsza wersja systemu Red Hat Enterprise Linux została zaprojektowano z myślą o zarządzaniu dużymi projektami IT, szczególnie takimi, które korzystają z usług chmur obliczeniowych oraz aplikacji SAP.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 zawiera szereg ulepszeń w obszarze zwirtualizowanych środowisk. Administratorzy systemu mogą teraz dynamicznie włączać lub wyłączać procesory wirtualne (vCPU) w aktywnym systemie wirtualnej maszyny. Ulepszono również obsługę aplikacji o wysokich wymaganiach w zakresie pamięci operacyjnej, I tak maszyna wirtualna z systemem RHEL może teraz obsługiwać 4 TB pamięci działające pod kontrolą hiperwizora Kernel-based Virtual Machine (KVM).

Hiperwizor KVM integruje się również z woluminami GlusterFS, zapewniając bezpośredni dostęp do rozproszonej pamięci masowej. Zaktualizowane zostały także sterowniki systemu-gościa, aby zwiększyć wydajność Red Hat Enterprise Linux 6.5 działającego jako gość na wspieranych hiperwizorach firm trzecich.

Zobacz również:

Red Hat Enterprise Linux 6.5 pozwala klientom wdrażać obrazy aplikacji w kontenerach utworzonych za pomocą Dockera w preferowanym środowisku — fizycznym, wirtualnym lub chmurowym. Docker to projekt open source, który umożliwia tworzenie i wykonywanie „lekkich”, samowystarczalnych kontenerów, które oszczędzają czas, eliminując zadania związane z integracją i projektowaniem infrastruktury.

Wprowadzono też ulepszenia, które zwiększają skalowalność pamięci masowej w środowiskach Red Hat Enterprise Linux 6.5. Teraz można skonfigurować ponad 255 jednostek LUN połączonych z jednym celem iSCSI. Ponadto usprawniono kontrolę i odzyskiwanie danych z sieci SAN dla urządzeń iSCSI oraz Fibre Channel, a aktualizacje mechanizmu kexec/kdump umożliwiają teraz tworzenie plików diagnostycznych (zrzutów pamięci) na systemach wyposażonych w bardzo dużą pamięć (np. 6 TB).

Red Hat dodał do nowej wersji systemu obsługę zdalnego dostępu do klientów i serwerów Windows, które wykorzystują nowszą wersję protokołu RDP, m.in. do pulpitów Windows 7 i 8 oraz Windows Server 2012. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku usług finansowych opóźnienia aplikacji mierzy się w mikrosekundach, Red Hat Enterprise Linux 6 obsługuje w sieciach LAN zegar o dokładności większej niż mikrosekundowa z wykorzystaniem standardu Precision Time Protocol (PTP).


TOP 200