Recepta na pełen dostęp

Coraz więcej szpitali i przychodni zdrowia jest wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu, za pośrednictwem których lekarze poszukują potrzebnych informacji. Bibliotekarze Głównej Biblioteki Lekarskiej wychodzą naprzeciw tym potrzebom.

Coraz więcej szpitali i przychodni zdrowia jest wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu, za pośrednictwem których lekarze poszukują potrzebnych informacji. Bibliotekarze Głównej Biblioteki Lekarskiej wychodzą naprzeciw tym potrzebom.

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie

Aleksander Tulczyński - dyrektor

Ewa Chrobak - zastępca dyrektora, kierownik Samodzielnej Pracowni Elektronicznego Przetwarzania Danych

Liczba pracowników - 150

Liczba pracowników działu IT - 5

Ewa Chrobak - zastępca dyrektora, kierownik Samodzielnej Pracowni Elektronicznego Przetwarzania Danych

Ewa Chrobak - zastępca dyrektora, kierownik Samodzielnej Pracowni Elektronicznego Przetwarzania Danych

Od czterech lat już nikt w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie nie sporządza opisów nowych książek na papierowych fiszkach. Tradycyjne, papierowe katalogi zastąpił katalog elektroniczny. Opracowanie zbiorów, w skład których wchodzą nie tylko książki i czasopisma, lecz także prace doktorskie, starodruki oraz dokumenty na nośnikach elektronicznych, np. kasety wideo, teraz od początku do końca odbywa się przy użyciu zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib. Służy on także do obsługi czytelników i pomaga zarządzać zbiorami w magazynie.

Z czasem większość książek nie będzie opracowywana w sposób tradycyjny przez bibliotekarzy GBL. Gotowe opisy bibliograficzne będą pobierane z innych bibliotek przez Internet. Z GBL z kolei będą pobierane opisy przez inne biblioteki medyczne. W najbliższym czasie biblioteka zamierza przystąpić do Katalogu Uniwersalnego, prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.

Bibliotekarze uważają, że dzięki zastosowaniu rozwiązań informatycznych znacząco skrócono czas opracowania zbiorów, wyszukiwania i udostępniania poszukiwanych przez czytelników informacji i dokumentów. Zakres dostępnych informacji poszerzył się o liczne komputerowe bazy danych i źródła elektroniczne. Udostępniają je m.in. Polska Bibliografia Lekarska, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, Kartoteka Osobowa Lekarzy czy bibliograficzne oraz pełnotekstowe bazy zagranicznych publikacji medycznych. Często zdarza się, że zanim do czytelni dotrze nowy numer czasopisma, opublikowane w nim artykuły można przeczytać w wersji elektronicznej.

Istnieje możliwość dotarcia do wielu informacji poprzez serwis internetowy biblioteki. Znalezienie wybranej pozycji w katalogu i jej zamówienie odbywa się zdalnie. Korzystając z danych bibliograficznych, można za pośrednictwem sieci sporządzić zestaw literatury na konkretny temat. Można też zapoznać się "na odległość" ze streszczeniami wybranych tekstów. Niektóre artykuły są udostępniane w sieci w wersji pełnotekstowej. Jeżeli są tylko na papierze, można zamówić kserokopię lub skan, który zostanie przesłany jako plik pocztą elektroniczną.

Działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb informacyjnych w dziedzinie kształcenia podyplomowego środowisk związanych zawodowo z naukami biomedycznymi. Z jej zasobów korzystają lekarze, farmaceuci, biolodzy, pielęgniarki, weterynarze. Dynamiczny rozwój wiedzy w tych dziedzinach i konieczność ustawicznego dokształcania się powodują wyraźny wzrost zainteresowania korzystaniem z usług GBL. Liczba użytkowników zwiększa się także za sprawą rozwoju nowych technologii - coraz więcej szpitali i przychodni zdrowia jest wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu, za pośrednictwem których lekarze poszukują potrzebnych informacji. Bibliotekarze dążą do tego, aby dostęp do informacji był coraz szybszy i prostszy.

Wykorzystywane rozwiązania

Zintegrowany system biblioteczny Prolib firmy Max Elektronik używający bazy danych Progress na platformie Sun Solaris; oprogramowanie do tworzenia Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Kartoteki Osobowej Lekarzy CDS/Micro ISIS (Windows 2000), system finansowo-księgowy firmy Softar (Windows 2000); serwery Sun Microsystems; platforma sieciowa - Sun Solaris; sieć LAN działająca na urządzeniach Cisco i 3Com.


TOP 200