Reanimacja serwera Exchange

Zapewnienie stałej dostępności systemu messagingu w przedsiębiorstwie jest często jednym z podstawowych zadań działów IT. W przeglądzie przedstawiono narzędzia do uruchamiania systemu po awarii, służące zapewnianiu jego wysokiej dostępności dla MS Exchange Server. Testowano rozwiązania firm Fujitsu/Softek, LeftHand Networks, NSI Software i XOSoft.

Zapewnienie stałej dostępności systemu messagingu w przedsiębiorstwie jest często jednym z podstawowych zadań działów IT. W przeglądzie przedstawiono narzędzia do uruchamiania systemu po awarii, służące zapewnianiu jego wysokiej dostępności dla MS Exchange Server. Testowano rozwiązania firm Fujitsu/Softek, LeftHand Networks, NSI Software i XOSoft.

Istnieje kilka sposobów zwiększenia dostępności aplikacji: poprzez zabezpieczenie rezerwy dla platformy aplikacyjnej, techniki rutowania i monitorowania. W przeprowadzonych testach zakładano jednak, że gdy serwery Exchange w ośrodku staną się niedostępne - biorąc pod uwagę całą sieć - to usługi Exchange będą dostępne z ośrodka zapasowego.

Taka symulowana katastrofa była prostsza z punktu widzenia testujących. Zastosowano jedynie rezerwowe wsparcie - za pośrednictwem wyzwalaczy SNMP - dla 2 serwerów w ośrodku pierwotnym: jednego, na którym pracował Exchange zawierający serwer Active Directory Global Catalog, i drugiego - z partycją katalogu w tej samej domenie Active Directory.

Rzeczywisty test polegał na sprawdzeniu, czy testowane narzędzia mogą wykrywać załamanie się ośrodka pierwotnego, a następnie przerzucać użytkowników do "gorącej" rezerwy. Po symulowanej awarii oceniano, jak produkty ją wykrywają. Oczekiwano też przywrócenia Exchange do działania online, używając połączeń VPN przenoszących operacje do ośrodka zapasowego. Śledzono, ile wiadomości zostało utraconych z powodu awarii i mierzono czas uzyskania ponownej dostępności.

WANSync HA Exchange (XOSoft) i Double-Take for Windows (NSI Software) wykonywały te zadania automatycznie, choć ten ostatni zgubił część wiadomości. Produkty LeftHand Networks i Fujitsu/Softek wymagają manualnej interwencji przy przywróceniu Exchange 2000/2003 do stanu online w symulowanej lokalizacji zastępczej. Oba utraciły część wiadomości. Należy zauważyć, że żaden z produktów nie utracił wiadomości zapisanych w pamięci wiadomości Exchange - były to jedynie wiadomości będące w trakcie odbioru lub wysyłania.

WANSync HA Exchange

Schemat realizacji WANSync HA Exchange

Schemat realizacji WANSync HA Exchange

Rozwiązanie WANSync HA Exchange jest jedynym produktem wśród biorących udział w testach dedykowanym Exchange, chociaż zastosowana w nim technologia firmy XOSoft jest wykorzystywana także do innych aplikacji, takich jak Microsoft SQL Server czy Oracle 9.

WANSync HA Exchange, który pracuje na głównym serwerze Exchange, odwzorowuje i odzyskuje wszystkie komponenty bazy danych Exchange, obejmujące bazę wiadomości, grupy pamięci i powiązane z nimi dane, sterowanie i logi transakcyjne. Replikacje mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym, planowane w okresach lub opóźniane w celu zapobieżenia propagacji uszkodzeń na serwerach głównych.

Z dwóch dostępnych opcji wdrożeniowych wybrano tę, która wymaga dodatkowych kroków w celu osiągnięcia serwera replikacji. Kroki te obejmują również zaprojektowanie scenariusza przenoszenia ustawień głównych wraz z ich replikacjami, zakładającego lustrzane odbicie wszystkich ustawień niezbędnych dla Active Directory, DNS, pozycji rejestrów, lokalizacji specyficznych dla Exchange logów i plików, a także ustawienia Exchange, replikowane do ośrodka zapasowego.

Serwer źródłowy i replikacyjny połączono, ustanawiając serwer replikacyjny "hostem zastępczym". Proces autorozpoznawania WANSync HA Exchange kwerenduje Active Directory i każdy host w celu uzyskania niezbędnych informacji. Następnie oferuje odpowiednie ustawienia domyślne takich parametrów, jak monitorowanie hosta źródłowego (np. przekroczenia czasu odpowiedzi, pingi IP itp.) i pozwala na uruchomienie skryptów - przed przełączeniem na serwer zastępczy lub przywróceniem działania serwera głównego.

WANSync HA Exchange może zmieniać DNS na serwer zastępczy Exchange, a także przywracać pierwotne ustawienia, jeżeli zaistnieje potrzeba powrotu do pierwotnej lokalizacji. Może także zmieniać adres IP, aby mogły być odnalezione działające serwery, jeżeli DNS nie może (lub nie powinien) być zmieniony.

WANSync HA Exchange był najwolniejszym z 4 testowanych produktów w wykonywaniu początkowej synchronizacji wiadomości i pamięci folderów publicznych - zabrało to ok. 10 godzin.

Istnieją 3 poziomy replikacji pomiędzy serwerami master a replica WANSync. Początkowa synchronizacja używa opcji pozwalających na replikowanie jednorazowo dużych porcji danych. Zmiana rozmiaru porcji - z małego na duży - nie zmienia zasadniczo czasu kopiowania danych na poziomie replikacji wstępnej. Następne replikacje wykonywane są na poziomie bloków lub plików. Obie replikacje - file-level i block-level zapewniały utrzymanie wszystkich 24 wiadomości w kolejce w momencie uszkodzenia (na serwerze replikacji).

Przywrócenie do działania (failback) jest operacją odwrotną do obejścia uszkodzenia (failover) i dla wszystkich testowanych aplikacji czas resynchronizacji był trochę lepszy (proporcjonalnie), ponieważ większość plików była już obecna na wyłączonych serwerach Exchange.

Z 4 testowanych produktów jedynie WANSync HA Exchange zapobiega zagubieniu wiadomości wychodzących w czasie pojawienia się uszkodzenia. WANSync HA Exchange może automatycznie wykrywać wiele ustawień Exchange, takich jak lokalizacja plików i logów czy innych, specyficznych dla Exchange.

WANSync Manager jest aplikacją zarządzającą produktu. Używa ona podobnego do MMC (Microsoft Management Console) formatu ekranu, który pozwala na szybkie przejrzenie sparowanych serwerów (bazowego i repliki), ich ustawień i ustawień wykonanych na okoliczność obejścia uszkodzenia.


TOP 200