Reanimacja serwera Exchange

Urządzenia pamięciowe są odbijane lustrzanie poprzez IP - poza połączeniami do serwera Exchange. Wymagane połączenia IP nie tolerują translacji adresów sieciowych i dlatego wymagają połączeń VLAN lub VPN pomiędzy ośrodkami. Użyto połączenia Point-to-Point Tunneling Protocol VPN.

NMS jest konfigurowalny w zakresie 4 parametrów: rozmiaru i typu woluminu Windows NT File System, pasma wyjściowego, jakiego można używać (pasmo może być dławione w celu optymalizacji połączeń), informacji o migawkach i harmonogramu ich przekazywania.

Narzędzia zarządzania dostarczane z tym produktem są użyteczne, ale mało intuicyjne.

Specyficzne zalecenia dla Exchange, zastosowane podczas testów w procedurze failover, dotyczą wykonania 27 kroków w celu przywrócenia Exchange do pracy lub wykonania przejścia na pracę w ośrodku zastępczym.

Najbardziej uciążliwym z tych kroków było udostępnienie Exchange online w ośrodku odtwarzanym w trybie Recovery, który to proces trwa o ponad godzinę dłużej od czasu potrzebnego na udostępnienia Exchange w trybie zastępczym.

Dokumentacja dostarczana jest w 3 zestawach: jedna dla Remote IP Copy, jedna dla SAN/iQ i jedna dla instalacji SAN200. Są to dobrze opracowane dokumenty, aczkolwiek specyficzne dla Exchange informacje dostępne są w plikach PDF, a nie w tych dokumentach.

Fakt, że NSM może replikować pewną liczbę platform pamięci - obejmującą Linux, Windows 2000/2003 i różne systemy plików - jest jego zaletą, ale w obsłudze Exchange odstaje od testowanych konkurentów.

Softek Replicator 2.1.2

Podobne w wielu aspektach do Double-Take oprogramowanie Softek Replicator jest niezależne sprzętowo i używa sterowników urządzeń, które przechwytują dane zapisywane na dysk. Sterownik ten zarządza zapisem danych na dysku i transferem do serwera docelowego. Takie pary tworzą odbicie lustrzane. Softek rejestruje pozycje uaktualniania pamięci wiadomości, które mogą być pominięte w lustrzanej parze replikowanej niepoprawnie.

Replicator pracuje na poziomie bloków. Instalowany jest na serwerze pierwotnym i zastępczym. Oprogramowanie reprezentuje podejście transakcyjne (w sensie relacyjnej bazy danych) - sterownik powiadamia aplikację o tym, że transakcja jest kompletna. Softek Replicator może operować w trybach: asynchronicznym, synchronicznym i bliskim synchronicznego. Tryb synchroniczny nie przekaże sterowania do aplikacji dopóty, dopóki zapis na pierwotnym i lustrzanym urządzeniu nie zostanie pomyślnie wykonany. Tryb asynchroniczny polega na oczekiwaniu na wypełnienie bufora do transmisji. Podczas testów nie znaleziono sposobu strojenia, który optymalizowałby ten tryb pod kątem uniknięcia utraty wiadomości. Tryb bliski synchronicznego jest trybem kompromisowym i pozwala na ustawianie predefiniowanego górnego pułapu, po przekroczeniu którego Softek Replicator ustawi aplikacje na oczekiwanie zapisania rekordu na parze serwerów - podstawowym i lustrzanym.

Softek Replicator nie uruchamia automatycznie procesu odtwarzania z lustrzanego serwera Exchange. Może on nawet nie wiedzieć, że ośrodek pierwotny uległ załamaniu.

Przywracanie dostępności Exchange 2000 lub 2003 wymaga zastosowania ręcznego procesu wykorzystującego narzędzie odtwarzania Exchange.

Po starcie Exchange 2000 i 2003 uruchomiono proces odtwarzania bazy danych (pamięci wiadomości) i logów transakcji. Wszystkie komponenty Exchange muszą być w woluminie, który nie jest używany do stronicowania (wolumin 'C' na większości serwerów Exchange), ponieważ Softek Replicator nie może tworzyć lustrzanej kopii tego woluminu.

Doświadczenia firmy Softek w replikacji MS SQL Server nie przekładają się na zapewnianie wysokiej dostępności Exchange. Softek Replicator całkiem efektywnie może wykonywać lustrzaną kopię Exchange, ale gdy chodzi o to, co się dzieje z Exchange na bieżąco, oprogramowanie to jest daleko w tyle.

Do wykrywania stanu serwera zapasowego, automatyzacji procesu zakończenia powiązań pary replikowanej czy odtwarzania serwera Exchange w uporządkowany sposób użyte muszą być narzędzia i skrypty budowane przez użytkownika (administratora).

Zalety i wady rozwiązań

WANSync HA Exchange3.5.2 Build 45

Producent: XOSoft

Zalety: dobrze dostrojony do Exchange 2000 i 2003; ułatwione wdrożenie; zapewnia wysoką dostępność Exchange

Wady: powolna replikacja początkowa

Double-Take for Windows 4.3

Producent: NSI Software

Zalety: bardzo dobra konsola zarządzania, zwłaszcza pod kątem Exchange; dobry czas odzyskiwania dostępności po awarii serwera Exchange

Wady: wymaga dużego nakładu pracy we wstępnym skonfigurowaniu

SAN/iQ Software, Remote IP Copy Software, NSM 200 SAN Module

Producent: LeftHand Networks

Zalety: zintegrowana SAN; szybka replikacja; łatwość zarządzania

Wady: brak ustawień specyficznych dla Exchange; powolne dojście do uzyskania dostępności

Softek Replicator 2.1.2

Producent: Fujitsu/Softek

Zalety: niedrogi, jeżeli używana jest licencja na pojedyncze CPU

Wady: tworzy lustrzaną kopię Exchange, ale nie przełącza jej automatycznie po awarii; powolne odzyskiwanie dostępności

Wnioski

Testowane produkty reprezentują różne sposoby zwiększania dostępności Exchange. Najdroższe oprogramowanie firmy LeftHand zapewnia pełne wyposażenie w komponenty pamięciowe rozwiązujące problem replikacji.

Konsola administracyjna Softec Replicator

Konsola administracyjna Softec Replicator

Ocena produktów

Ocena produktów

Ważne są jednak mechanizmy specyficznego dla Exchange produktu WANSync HA Exchange, bardzo przydatne w efektywnym odtworzeniu serwera Exchange i pracy po sytuacji awaryjnej.


TOP 200