RasterEdit dla energetyki i telekomunikacji

Najnowsza wersja programu RasterEdit 3.34 firmy InterDesign Tessel Systems zawiera zestaw narzędzi, które upraszczają i wspomagają wektoryzację i rysowanie wiązek kabli. Nowe narzędzia znalazły już zastosowania w Stołecznym Zakładzie Energetycznym.

Najnowsza wersja programu RasterEdit 3.34 firmy InterDesign Tessel Systems zawiera zestaw narzędzi, które upraszczają i wspomagają wektoryzację i rysowanie wiązek kabli. Nowe narzędzia znalazły już zastosowania w Stołecznym Zakładzie Energetycznym.

Oprócz wspomagania wektoryzacji i rysowania wiązek nową wersję RasterEdit wyposażono w sprawny mechanizm wielopunktowej kalibracji map zeskanowanych oparty na tzw. transformacji bisześciennej. Mechanizm ten jest już stosowany do kalibracji wielu zeskanowanych map topograficznych m.in. dla potrzeb ochrony środowiska, przy czym pozwala on zniwelować złożone zniekształcenia obrazów rastrowych wynikających np. z usterek map oryginalnych lub z niedoskonałości procesu skanowania. Dzięki temu można uzyskać bardzo dokładne mapy rastrowe, które następnie mogą stanowić podstawę systemów informacji geograficznej.

Przy wdrażaniu Systemów Informacji o Terenie w energetyce, telekomunikacji oraz innych sieciowych służbach miejskich, kluczowym problemem jest gromadzenie oraz wprowadzanie danych. Przy zastosowaniu tanich metod opartych na wykorzystaniu jako podkładu zeskanowanych map rastrowych istotnego znaczenia nabiera sprawna wektoryzacja takich map. W wypadku map sieci energetycznej czy telekomunikacyjnej szczególnie czasochłonna i kłopotliwa jest wektoryzacja wiązek kabli.


TOP 200