Raporty przez telefon

Business Objects uzupełnia rozwiązania do raportowania aplikacjami analitycznymi.

Business Objects uzupełnia rozwiązania do raportowania aplikacjami analitycznymi.

Przedstawiciele Premium Technology, firmy reprezentującej na rynku polskim Business Objects, uważają, że w zakresie oferty narzędzi i produktów do raportowania nie mają obecnie poważnego konkurenta. W niedługim okresie samodzielnego działania (firma wydzieliła się z InfoViDE) ma już 26 partnerów handlowych i setki wdrożeń. Produkty Business Objects od dawna cieszą się w Polsce sporym powodzeniem. Pod koniec 2001 r. odbyła się druga Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Business Objects, na której omówiono kierunki rozwoju produktów, narzędzi i aplikacji tej firmy.

Podstawowe moduły

Business Objects (BO) to narzędzie do raportowania, wykonujące na klienckim PC wszystkie operacje analityczne na zbiorze danych, pobranych z relacyjnych baz operacyjnych, lokalnej hurtowni danych, serwera OLAP (np. Microsoft Analytical Services, Essbase lub Oracle Express, SAP BW), z plików Excela lub stron HTML. Zaletą rozwiązania jest uniwersalność - użytkownik systemu nie ma ograniczeń w dostępie do danych, może wykonywać dowolne zapytania do bazy i przetwarzać lokalnie dane, tworzyć szablony raportów i korzystać z zestawień wstępnie przygotowanych. Wadą jest natomiast konieczność posiadania silnego komputera z Windows do wykonywania tych operacji, indywidualnie konfigurowanego przez administratora BO. Każda aktualizacja programu musi być "przeniesiona" na komputer użytkownika oddzielnie.

Wad tych unika się, korzystając z narzędzi WebIntelligence (WI). Wszystkie operacje raportowania i analizy wykonuje serwer WI; klient korzysta z przeglądarki Web, zainstalowanej na dowolnym komputerze np. z Linuxem, umożliwiającej mu dostęp do gotowych raportów z każdego miejsca w sieci. Właściwości funkcjonalne WI są jednak dość ograniczone - użytkownik nie może tworzyć nowych ani modyfikować raportów, nie ma bezpośredniego dostępu do baz danych, nie może prowadzić lokalnie dodatkowych analiz. Za wadę należy uznać też dostęp tylko do jednego serwera OLAP - MS Analytical Services.

Natomiast nowa wersja WebIntelligence ZABO (Zero Administration BO) zapewnia praktycznie pełną funkcjonalność standardowego BO za pośrednictwem "bogatego" klienta, automatycznie instalowanego na klienckiej stacji Windows z serwera WI ZABO. Użytkownik ma praktycznie wszystkie możliwości analityczne BO, bez bezpośredniego dostępu do baz danych - może z nich korzystać jedynie za pośrednictwem serwera WI. Nowy klient WI ZABO nie wymaga konfigurowania, a jego aktualizacja jest automatyczna.

Kierunki rozwoju

Firma Business Objects przewiduje wprowadzenie na początku 2002 r. nowej wersji WebIntelligence, zapewniającej lepsze możliwości w zakresie: dostępu do innych serwerów analitycznych OLAP, interaktywnego wprowadzania zmian do raportów, drążenia z raportów OLAP do źródłowych baz relacyjnych z przekazywaniem kontekstu zapytania, nawigacji między raportami powiązanymi.

Broadcast Agent, służący do dystrybucji raportów, zostanie uzupełniony możliwością subskrybowania raportów i określenia harmonogramu dostawy, wysyłania raportów określonych przez wynik zapytania do bazy, indywidualnym zabezpieczeniem i personalizacją. Portal informacyjny InfoView Mobile ma zapewnić bezpieczny dostęp do raportów BO z urządzeń przenośnych (Palm, telefon komórkowy).

Największa atrakcja dla użytkowników pojawi się wraz z udostępnieniem w 2002 r. głosowej wersji BO - Voice Business Intelligence (VBI). Program - swoista przeglądarka głosowa - korzystający z zaawansowanej techniki rozpoznawania głosu i standardu Voice XML, umożliwi aktywny dostęp do składników raportu przez telefon.

Aplikacje analityczne

Firma Business Objects opracowuje zestawy dziedzinowych aplikacji analitycznych, korzystających z platformy BO. Podstawę takich aplikacji stanowią wiedza bazodanowa, schematy baz danych, funkcje analityczne wbudowane w BO oraz definicje procesów biznesowych i procesów pracy, wspólne dla różnych dziedzin działalności gospodarczej. Na tych fundamentach Business Objects buduje aplikacje do obsługi klientów, codziennej działalności operacyjnej firm, obsługi łańcucha dostaw i analizy sprzedaży.

Business Objects przewiduje dalszy rozwój aplikacji analitycznych przez wykorzystanie zaawansowanych technik eksploracji danych (data mining) i wizualizacji oraz tworzenie ekstranetów "business intelligence", zapewniających powszechny dostęp do informacji korporacyjnych.


TOP 200