Raportowa siódemka

Seagate Software ogłosił nową wersję pakietu raportującego Crystal Reports 7. W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono zaledwie kilka ważnych zmian.

Seagate Software ogłosił nową wersję pakietu raportującego Crystal Reports 7. W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono zaledwie kilka ważnych zmian.

Konkurencja na rynku narzędzi do tworzenia raportów z baz danych i analiz OLAP zmusza producentów do wprowadzania nowych wersji produktów, nawet jeśli oznacza to tylko nieznaczne rozszerzanie właściwości funkcjonalnych. Taka sytuacja ma również miejsce w przypadku pakietu do raportowania Seagate Crystal Reports i narzędzia analitycznego Seagate Info.

Szczegółowe porównanie właściwości Crystal Reports 7 z cechami poprzednich wersji programu pokazuje, że dodano możliwości współpracy z bazami danych, które pojawiły się od premiery poprzedniej wersji pakietu (Oracle8, Microsoft SQL Server 7). Wprowadzono możliwość grupowania zapytań SQL i uruchamiania ich na serwerze. Ułatwiono obliczenia sum częściowych i całkowitych w raporcie. Nowością są raporty zawierające mapy z powiązaniem danych z określonymi regionami lub państwami. Podobnie jak w pakietach konkurencyjnych, istnieje możliwość udostępniania raportów za pośrednictwem serwera !WWW. Pozostałe ulepszenia mają raczej charakter kosmetyczny i nie wnoszą niczego istotnego do popularnego narzędzia.

Większe zmiany nastąpiły w programie analitycznym Seagate Info. Firma promuje program jako najlepszy produkt do przejścia na duży program analityczny Seagate Holos (kupiony przez Seagate Software razem z firmą Holos) i korzystania za pośrednictwem Seagate Info ze specjalistycznych aplikacji opracowanych w Holosie.

Seagate Info to zestaw programów przeznaczonych do wykonywania na bieżąco analiz danych, przechowywania, zarządzania i rozpowszechniania w przedsiębiorstwie raportów z relacyjnych baz danych. Program może korzystać z większości popularnych motorów baz wielowymiarowych (Essbase, Oracle Express, Holos) i baz relacyjnych z wbudowaną obsługą OLAP (Microsoft OLE DB for OLAP, IBM DB2 OLAP Services).

Pakiety Seagate Crystal Reports i Seagate Info w połączeniu z motorem analitycznym OLAP i serwerem wielowymiarowej bazy danych Holos, zarządzającym lokalnymi hipersześcianami danych, tworzą kompletną rodzinę produktów do wspomagania podejmowania decyzji przydatną zarówno małej, jak i dużej organizacji.