Raport z giełdowego milenium

Od pięciu miesięcy do Komisji Papierów Wartościowych wpływają raporty spółek, dotyczące postępów prac związanych z niwelowaniem problemu roku 2000.

Od pięciu miesięcy do Komisji Papierów Wartościowych wpływają raporty spółek, dotyczące postępów prac związanych z niwelowaniem problemu roku 2000.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) w lipcu br. podjęła uchwałę zobowiązującą wszystkie instytucje rynku kapitałowego, takie jak domy maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych, Centralna Tabela Ofert czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, i spółki notowane na giełdzie do przesyłania raportów o postępie prac niwelujących problem roku 2000. Ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych po 1 stycznia 2000 r.

Praca wre

"Praktycznie wszystkie spółki obecne na giełdzie przesłały już nam informacje o postępach prac w przygotowaniach do nadejścia nowego milenium" - mówią przedstawiciele KPWiG. "Informacje o przeprowadzanych testach napływają również z biur maklerskich, banków, Giełdy Papierów Wartościowych, ale stanu tych raportów, w przeciwieństwie do raportów emitentów, nie możemy podać do wiadomości publicznej" - dodają.

Zdaniem przedstawicieli komisji, na podstawie już przesłanych raportów można stwierdzić, że wszystkie instytucje zobligowane przez KPWiG do ich przesyłania przygotowują się do roku 2000. "Stan świadomości problemu jest na tyle duży, że nikt nie pozostaje wobec niego obojętny. Wszystkie instytucje zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i prowadzą regularne przygotowania do wejścia w nowe tysiąclecie" - mówią pracownicy komisji.

Odgórna kontrola

Zakończenie składania raportów zaplanowano na marzec br. Wtedy okaże się, czy stan przygotowań jest wystarczający, aby zdążyć przed północą 31 grudnia 1999 r. Sfinalizowanie prac w tym terminie da czas komisji na sprawdzenie wszystkich instytucji i - w razie potrzeby - zlecenie dokonania poprawek i usprawnień w działaniu systemów.

W przypadku zakończenia przygotowań instytucje te muszą przedstawić opinię specjalistów potwierdzającą odporność ich systemu. Komisja nie precyzuje, kto jest uprawniony do wydawania takich zaświadczeń.

Każda instytucja szuka poręczyciela samodzielnie. Wiadomo tylko, że powinna to być osoba z branży informatycznej, znająca problematykę roku 2000 oraz nie związana bezpośrednio z firmą ubiegającą się o opinię zgodności. Inne kryteria nie zostały przedstawione. W razie niedostosowania się do wymogów KPWiG ewentualne reperkusje będą wyciągane jedynie wobec biur i domów maklerskich. "Wobec emitentów prawo nie daje nam takiej władzy" - przyznają przedstawiciele KPWiG.


TOP 200