Raport: większość grantów Narodowego Centrum Nauki trafia do uczelni

Większość grantów Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymują uczelnie wyższe, a dopiero potem jednostki PAN i instytuty badawcze - wynika ze statystyk opublikowanych przez NCN. W 2012 r. 28 proc. funduszy na badania trafiło do naukowców poniżej 35. roku życia.

NCN otwarto w marcu 2011 roku. Rok 2012 był więc pierwszym pełnym rokiem działalności placówki. W środę NCN opublikowało statystyki dotyczące konkursów w minionym roku.

Instytucja rozstrzygnęła wówczas 11 konkursów na projekty badawcze i staże podoktorskie: MAESTRO 1, OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2, MAESTRO 2, HARMONIA 2, FUGA 1, OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1.

W ramach konkursów złożono ponad 12 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 5,3 mld zł. Do finansowania zakwalifikowano prawie 2,5 tys. wniosków o wartości ponad 1 mld zł.

Jak informuje NCN, głównymi beneficjentami konkursów były publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe, do których trafiło nieco ponad 70 proc. ogólnej kwoty przyznanych grantów. Na drugim miejscu znalazły się jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk (22 proc.), a na trzecim - instytuty badawcze (6 proc.). Uczelnie wyższe od NCN otrzymały ponad 728 mln złotych, jednostki naukowe PAN ponad 229 mln zł, a do instytutów badawczych trafiło 62 mln złotych.

Z danych centrum wynika, że kobiety były autorkami 45 proc. wniosków złożonych w konkursach NCN i rozstrzygniętych w 2012 r. Z ponad 12 tys. wniosków złożyły ich ponad 5 tys. Panie stanowiły też 42 proc. wszystkich zdobywców grantów. "Największym odsetkiem kobiet - 56 proc. - wśród kierowników złożonych projektów cechował się konkurs PRELUDIUM 3" - czytamy w zestawieniu NCN.

Nieco ponad połowę laureatów, jak i autorów projektów zgłoszonych do finansowania, stanowiły osoby do 35. roku życia. Na prowadzone przez nie badania przypadło 28 proc. całej kwoty przyznanej w konkursach NCN w 2012 r. Jak przyznają autorzy zestawienia, wysoka reprezentacja wśród autorów wniosków osób, które nie skończyły 35 lat, wynika ze specyfiki oferty NCN, w której znajdują się konkursy skierowane do osób rozpoczynających karierę naukową.

"Wśród autorów wniosków powyżej 50. roku życia, zarówno w przypadku wniosków złożonych, jak i wniosków zakwalifikowanych do finansowania, zdecydowanie dominują mężczyźni. Natomiast w kategorii wiekowej do 30. roku życia zauważono większy udział procentowy kobiet" - piszą autorzy zestawienia.

Na szczycie listy instytucji realizujących największą liczbę projektów i staży znalazły się dwa uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. UJ uzyskał finansowanie w wysokości ponad 111 mln zł na realizację 248 projektów badawczych i staży. Natomiast UW przyznano blisko 95 mln zł na realizację 244 projektów badawczych i staży podoktorskich.

W konkursach rozstrzygniętych w 2012 r. finansowanie na największą liczbę wniosków uzyskały instytucje z województwa mazowieckiego (805 wniosków), małopolskiego (477 wniosków), wielkopolskiego (271 wniosków) i dolnośląskiego (215 wniosków).Pełne zestawienie danych z 2012 roku można znaleźć na stronie internetowej.  

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych, podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie i użytkowanie.

autor: PAP, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200