Raport otwarcia przedstawimy w połowie lutego

"Muszę posprzątać tę stajnię Augiasza" - zapowiedział minister Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Jak to określił, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jeszcze przez pierwszy kwartał 2012 r. będzie resortem "w instalacji". Pierwszym widocznym znakiem jego działalności ma być strona internetowa, działa od kilku tygodni.

Raport otwarcia przedstawimy w połowie lutego

Po pierwszych tygodniach rządzenia nowym ministerstwem Michał Boni uświadomił sobie, że jego podwładni pracują archaiczną metodą "drabinową" tj. projekt nawet prostego pisma zanim trafi do siostrzanego departamentu wędruje od zwykłego urzędnika poprzez kolejnych przełożonych aż na biurko wiceministra i dopiero on przekazuje je dalej. "Chcę wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów i wymusić na swoich urzędnikach - łącznie z wiceministrami - pracę projektową" - zapowiada. Zadania resortu wstępnie podzielił na 16 projektów, w tym "Demokratyczne państwo" - koncentrujący się na dialogu ze społeczeństwem i otwartym państwem, czyli zwiększoną dostępnością informacji publicznych. Nie wymienił pozostałych, dając do zrozumienia, że ujawni je w raporcie otwarcia, który zaprezentuje w połowie lutego. Przyznał jednak, że najważniejszy jest siedemnasty projekt - posprzątanie stajni Augiasza, jaka zastał w podległych mu działach administracji rządowej. Wiąże się z tym także zmiana paradygmatu zarządzania. Dzisiaj na informatyzację vel cyfryzację patrzy się instrumentalnie: ile trzeba kupić sprzętu lub zamówić usług, nie patrząc, czemu ma to służyć.

Do narzędzi politycznych, którymi zamierza się posłużyć, należy przemiana Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności w Komitet ds. Cyfryzacji. Zajmie się on m. in. monitorowaniem wydatków na projekty IT. Natomiast gdy zostanie przyjęta unijna perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 Michał Boni chce ustanowić nowy program operacyjny Polska Cyfrowa, grupujący wszystkie wydatki na cyfryzację. Dodatkowe źródła przychodów dla cyfryzacji widzi w dywidendzie radiowej i cyfrowej. W ramach ustaleń Grupy ds. Polityki Widma Radiowego - Radio Spectrum Policy Group (RSPG) - uzgodniono uwolnienie pasma 800 MHz na potrzeby szerokopasmowego Internetu. "Niemcy z tego tytułu uzyskały 4 mld euro" - podaje. Dodatkowe wolne pasma przyniesie przejście z telewizji analogowej na cyfrową. Ten proces w Polsce trwa i zakończy się w 2013 r.


TOP 200