Raport do przeglądarki

WebFocus 3.2.3 jest intranetowym interfejsem do prezentacji danych.

WebFocus 3.2.3 jest intranetowym interfejsem do prezentacji danych.

W firmach znajduje zazwyczaj zastosowanie kilka różnych aplikacji będących źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Różnorodność sposobów, w jaki prezentują dane, jest znacznym utrudnieniem w ich szybkim uzyskaniu.. W intrantetach podstawowym narzędziem prezentacji informacji ma być przeglądarka WWW - prosty i jednolity interfejs użytkownika. By wyświetlać w nim dane w postaci graficznej - np. tabel i wykresów - trzeba dysponować programem, który potrafi przekształcić dane uzyskiwane z aplikacji (baz) do stron HTML.

WebFocus 3.2.3 posługuje się w realizacji tego zadania specjalnym językiem raportowania i warstwą pośredniczącą Enterprise Data Access. Poprzez skrypt CGI przeglądarka wysyła odpowiednie żądanie do serwera WebFocus, który potrafi zebrać dane pochodzące z różnych źródeł. Po ich otrzymaniu tą samą drogą (tj. poprzez skrypt CGI) wędrują one do przeglądarki.

Skalowalny serwer

Program radzi sobie nawet z bardzo dużymi zasobami danych i dokumentów. Można go uruchamiać na większej liczbie równolegle pracujących serwerów. Proces instalacji jest tutaj prosty, choć w dość bogatej dokumentacji programu brakuje rozdziału poświęconego rozwiązywaniu występujących problemów.

Wizualne tworzenie

Mimo iż wcześniej nie miałem styczności z programem WebFocus, tworzenie raportów za jego pomocą nie było skomplikowane. Można je budować, posługując się dołączonym własnym językiem (pozbawionym procedur) lub za pośrednictwem Focus Six w sposób całkowicie interaktywny. W czasie tworzenia raportu program pozwala na połączenie się z bazą danych, wskazanie odpowiednich fragmentów tabel czy nawet ich łączenie. Można budować interaktywne raporty, w których użytkownik sam kieruje się w stronę szczegółowych informacji. Niewątpliwie interfejs programu wymaga dopracowania, zdarzyły się też przypadki "zawieszenia" programu. Zbudowanie kompletnego raportu wymaga, niestety, ręcznej edycji plików HTML.

Dostępny dla użytkowników Raport Assistant pozwala im samodzielnie budować własne raporty. Jest to część zestawu narzędzi opartych na języku Java, dołączonych do aplikacji WebFocus.


TOP 200