Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia.

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia.

Lotus Go Web Server. W przypadku korzystania z serwera Lotus Go Web Server może się okazać, że przy wyświetlaniu zawartości katalogu przy niektórych plikach pojawia się ikona symbolizująca plik binarny, mimo że jest to plik innego rodzaju zdefiniowany już na serwerze. Lotus wyjaśnia, że błąd wynika z niewłaściwej interpretacji przez oprogramowanie pliku HTTPD.CNF. Aby usunąć usterkę, wystarczy przesunąć w tym pliku linię zawierającą polecenie AddIcon binary.gif BIN binary na ostatnią pozycję w sekcji zawierającej definicje AddIcon.

Netscape Proxy Server. W dokumentacji do 2.5 pojawiają się sprzeczne informacje co do maksymalnej objętości bufora, w którym przechowywane są ściągane z Internetu pliki. W niektórych miejscach podawany maksymalny rozmiar to 32 GB, a w innych 64 GB. W praktyce bufor może mieć objętość 64 GB, ale jest zoptymalizowany do obsługi 32 GB danych.

Microsoft Windows NT Server. Podczas używania programu Windows NT Server Diagnostics po wybraniu zakładki Network może okazać się, że na danym komputerze jest zalogowany więcej niż jeden użytkownik. Sytuacja taka normalnie nie występuje. Microsoft jako jedyne rozwiązanie problemu proponuje ponowne uruchomienie serwera.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach wysyłać można pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200