Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia.

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia.

Lotus Go Web Server. Jeżeli wykonywana jest aktualizacja posiadanego oprogramowania Notes do wersji 4.6 pakietu Domino Go Web Server, to może się okazać, że na tym samym serwerze znajdują się dwie wersje tego samego oprogramowania. Problem ten wynika z tego, że firma Lotus zmieniła nazwę pliku programu i uaktualnienie nie usuwa starego pliku ,lecz nagrywa obok nowy, pod inną nazwą w tym samym katalogu. Lotus jako rozwiązanie proponuje wcześniejsze zainstalowanie pakietu Internet Connection Secure Server, a później jego aktualizację do Domino Go.

Novell Client32. Novell odkrył w pakiecie NetWare Client32 2.2 dla Windows 95 problem, który może powodować uszkodzenia danych podczas otwierania dużej liczby plików DOS-owych za pośrednictwem programu Microsoft FoxPro dla DOS-a. Problem pojawia się, gdy FoxPro otwiera więcej niż 170 plików i może to spowodować poważne uszkodzenie wczytanych baz danych. Aby zaradzić temu problemowi, Novell musi zmienić architekturę klienta NetWare. Dlatego też trzeba zaczekać na kolejną jego wersję.

Testowe certyfikaty VeriSign. Organizacja VeriSign udostępnia bezpłatnie testowe certyfikaty dla serwerów WWW. Niestety, niemożliwe jest ich poprawne zainstalowanie na serwerze Sun Java Web Server 1.03. Powodem jest niezgodność pakietu Java Development Kit i serwisem certyfikacyjnym VeriSign. Na razie ani Sun, ani VeriSign nie ustosunkował się do tego problemu.

Microsoft Outlook 97. Kiedy użytkownik oprogramowania Outlook otrzymuje pocztę elektroniczną, wysłaną za pośrednictwem pakietów Eudora Pro lub Netscape Communicator, Outlook może niepoprawnie odwzorowywać priorytet nadany listowi.

Problem ten rozwiązuje specjalna „Lata” Internet Mail Enhancement Patch dla Microsoft Outlook 97, dostępna pod adresemhttp://www.microsoft.com/outlook/documents/imep.htm.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200