Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Netscape Communicator. Próba zmiany konfiguracji przeglądarki internetowej Netscape Communicator 4.02 (za pośrednictwem opcji Preferences) może zakończyć się całkowitym zawieszeniem komputera, jeżeli w tym samym czasie pracuje także aplikacja Netcaster.

Netscape proponuje, aby modyfikacji konfiguracji dokonywać przed uruchomieniem Netcastera. Firma nie zamierza dostarczyć żadnej poprawki programowej, rozwiązującej ten problem.

Symantec WinFax Pro 8.0. Symantec poinformował, że w oprogramowaniu WinFax Pro 8.0 nie działa przycisk What's This? znajdujący się na pasku narzędziowym. Powinien on umożliwiać użytkownikom uzyskanie informacji na temat wskazanego na ekranie obiektu.

Błąd został już poprawiony i dostępny jest w pakiecie WinFax Pro 8.01. Użytkownicy wersji 8.0 produktu mogą bezpłatnie zaktualizować swój produkt poprzez Internet za pośrednictwem opcji LiveUpdate.

PcAnywhere 8.0 dla Windows 95. Po nawiązaniu sesji komunikacyjnej ze zdalnym komputerem i próbie wydrukowania czegokolwiek na zdalnym terminalu oprogramowanie pcAnywhere drukuje tylko pierwszy zlecony wydruk. Wszystkie kolejne są po prostu ignorowane i usuwane przed wydrukiem. Sytuacja taka powtarza się do momentu przerwania sesji komunikacyjnej, zamknięcia programu i ponownego uruchomienia komputera.

Symantec potwierdził już istnienie tego błędu, ale nie udostępnił jeszcze poprawki do niego.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach wysyłać można pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com


TOP 200