Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft SNA Server 3.0. Serwer wydruku zawarty w pierwszym zestawie poprawek (Service Pack 1) do pakietu SNA Server 3.0 uniemożliwia drukowanie większej ilości niż 132 znaków w jednej linii. Nawet jeśli ustawi się szerokość wydruku większą niż 132 znaki, to po osiągnięciu tej pozycji drukarka przejdzie do następnej linii. Przedstawiciele Microsoftu poinformowali, że poprawka do tego błędu znajdzie się w kolejnym Service Pack do pakietu SNA Server.

Microsoft Proxy Server. Czasami podczas łączenia się za pomocą Internet Explorera przez serwer Proxy z Internetem w oknie przeglądarki wyświetlany jest komunikat Access denied. Pojawia się on gdy użytkownik nie ma nadanego prawa execute do katalogu wirtualnego, w którym znajdują się skrypty serwera !WWW. Brak tego prawa uniemożliwia bowiem skorzystanie z biblioteki niezbędnej do poprawnego przeglądania stron z użyciem serwera proxy.

Jeśli nie pomoże nadanie prawa execute z poziomu Internet Service Managera, to należy wykonać je bezpośrednio na poziomie katalogu partycji NTFS komputera, na którym pracuje serwer proxy.

Windows NT 4.0 i napędy taśmowe ATAPI. Napędy taśmowe pracujące w standardzie ATAPI mogą w niepoprawny sposób generować sygnały za pośrednictwem wbudowanej w nie diody. Dioda ta świeci się nawet po zamknięciu programu NTBACKUP.EXE. Aby ją wyłączyć, należy wyjąć i ponownie włożyć taśmę. Problem ten spowodowany jest faktem, że przy zamykaniu program NTBACKUP.EXE próbuje wykonać polecenie przewijania taśmy (Rewind Immediate), którego nie obsługują napędy ATAPI. Poprawka powinna znaleźć się w następnym zestawie dla Windows NT 4.0.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach wysyłać można pocztą elektroniczną pod adres [email protected].

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200