Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia.

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia.

> Novell IntranetWare. Błąd, który znalazł się w pakiecie Support Pack 3 dla systemu IntranetWare, może powodować zmianę hasła administracyjnego binderów, czego wynikiem będzie utrudnienie instalowania serwerów w drzewie katalogowym. Rozwiązanie proponowane przez Novella polega na instalacji programu IWSP3.EXE na wszystkich serwerach w środowisku złożonym wyłącznie z serwerów NetWare 4.11. Przedstawiciele firmy twierdzą, że w takiej konfiguracji nie powinny występować żadne problemy. W środowiskach mieszanych, w których pracują zarówno serwery NetWare 4.11, jak i 4.10 i gdzie na którymkolwiek z serwerów zainstalowana jest biblioteka DS.NLM 5.81, nie należy uruchamiać aplikacji DC Repair 4.47 (lub wcześniejszej wersji) na żadnym z serwerów, nie mających biblioteki DS 5.81.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku występowania takich problemów znajduje się pod internetowym adresemhttp://support.novell.com/cgi-bin/search/tidfinder.cgi?2927123.

> Windows NT SP2 i karty MCA. Po zainstalowaniu pakietu poprawek Service Pack 2 dla systemu Windows NT 4.0 na komputerze, w którym pracuje także karta sieciowa MCA (Micro Channel Architecture), w systemowym logo może pojawić się komunikat: "Event ID: 7000 Source: Service Control Manager Description: A device connected to the system is not functioning". Z tą informacją wiąże się także przerwanie pracy karty sieciowej.

Problem powoduje sterownik NDIS.SYS, dostarczany w pakiecie SP2, który nie potrafi poprawnie rozpoznawać kart MCA pracujących w gniazdach powyżej ósmego. Jeżeli przed zainstalowaniem SP2 karta pracowała poprawnie, to Microsoft proponuje skopiowanie starego pliku NDIS.SYS w miejsce nowego z katalogu uninstall. Innym rozwiązaniem jest przeniesienie karty sieciowej do kolejnego gniazda (o numerze mniejszym niż osiem).

> Windows 95 i SNA Server. Klienci Windows 95 podłączający się do SNA Servera mogą tracić z nim połączenie, gdy włączona jest na nich opcja oszczędzania energii (dotyczy to zarówno ustawień w CMOS-ie, jak i ustawień w systemie). Aby uchronić się przed przerwami w łączności, należy całkowicie wyłączyć funkcje zarządzania energią.

> Microsoft Systems Management Server. SMS - system zarządzania siecią i komputerami firmy Microsoft - nie potrafi współpracować ze stacjami wyposażonymi w Windows NT 4.0, jeŁli nie jest na nich zalogowany żaden użytkownik. Rozwiązaniem jest użycie narzędzia Remote Control do zdalnego zalogowania, a następnie wybranie polecenia Remote Reboot.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są wiadomości o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]


TOP 200