Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Outlook i Notes 4.

Nowy klient poczty elektronicznej dostarczany w pakiecie Microsoft Office 97 - Outlook nie jest kompatybilny z pakietem Notes 4. Specjalny dodatek programowy umożliwiający klientowi Microsoft Exchange współpracę z serwerami Notes 4 (dostarczany z pakietem Notes) nie współpracuje z oprogramowaniem Outlook. Jak na razie nie ma żadnego rozwiązania tego problemu.

Windows NT.

Uruchamiając system operacyjny Windows NT 3.51 lub NT 4.0 na serwerze wyposażonym w jeden procesor Pentium Pro można trafić na następujący błąd: STOP 0x0000007F (0x0000000F, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft proponuje, by w celu jego uniknięcia wyłączyć w BIOS-ie funkcję o nazwie Advanced Program Interrupt Controller. Niestety, możliwość jej wyłączenia nie jest dostępna we wszystkich BIOS-ach. Jedynym rozwiązaniem jest zażądanie od dostawcy serwera nowej wersji BIOS, która korygowałaby ten problem.

Internet Information Server. FTP Publishing Service

Zawarty w pakiecie Internet Information Server nie może pracować w tym samym czasie, co naturalny serwis FTP zawarty w pakiecie aplikacji TCP/IP dla Windows NT. Jeśli oba serwisy zostaną uruchomione, to między nimi dojdzie do konfliktu, a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat: "Could not start the FTP Publishing Service service on \\nazwakomputera Error 10048: You will have to remove the FTP Server from the Network dialog of the Control Panel". Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie komponentu FTP Server, który znajduje się w okienku Control Panel, Network.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres: [email protected].


TOP 200