Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft FrontPage 98 i 2000. Przy próbie instalacji rozszerzeń serwerowych (Server Extensions) z pakietów FrontPage 98 lub 2000 na serwerze internetowym IIS 4.0 na ekranie może być wyświetlony komunikat: Unable to read configuration information for Microsoft Internet Information Server. Ponadto przy próbie wyświetlenia wszystkich dostępnych na serwerze stron WWW serwer odpowiada komunikatem: The specified module could not be found i/lub Cannot create folder c:\[folder] \_vti_pvt. Problemem jest fakt, że po nazwie foldera występuje dodatkowa spacja.

Microsoft tłumaczy, że problemy takie mogą występować, gdy serwer wskazuje złą ścieżkę do fizycznej lokalizacji plików na dysku lub też na końcu nazwy foldera znajduje się spacja. Według firmy, rozwiązaniem jest sprawdzenie, czy ścieżka jest poprawna, i usunięcie ewentualnej spacji.

<hr>

Lotus Notes 5. Jeśli komputer z uruchomionym klientem Lotus Notes 5 pozostanie włączony w nocy (przed północą) i jego okno będzie przedstawiać ekran powitalny, to po północy w kalendarzu widocznym na ekranie powitalnym będą nadal widoczne terminy z poprzedniego dnia. Nie pomaga także opcja odświeżenia ekranu. Jedynym rozwiązaniem problemu jest zamknięcie aplikacji i jej ponowne uruchomienie.

<hr>

Adobe Acrobat 4.0. Skaner, który był obsługiwany w aplikacji Adobe Acrobat 3.0x dla Windows, może już nie być dostępny po aktualizacji do kolejnej wersji tego programu. Dzieje się tak, gdy jedynym zainstalowanym sterownikiem skanera jest ISIS.

Adobe twierdzi, że jedynym typem sterownika skanera obsługiwanym przez Acrobata 4.0 jest TWAIN lub plug-in aplikacji Photoshop, zgodny ze stosowanym skanerem. Klienci, których dotyczy ten problem, powinni zwrócić się do dostawcy skanera o nowe sterowniki TWAIN.

<hr>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected].


TOP 200