Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Novell Client 4.3 dla Windows NT. Novell udostępnił na serwerze WWW poprawkę o nazwie NT430P2.EXE, usuwającą błąd występujący w bibliotece NWGINA.DLL, uniemożliwiający zalogowanie użytkownikom, których identyfikator składa się z trzech liter i zaczyna od C. Poprawka jest dostępna pod adresemhttp://support.novell.com/ cgi-bin/ search/ tidfinder.cgi?2949341.

<hr>

Windows 98 i NetWare. Microsoft udostępnił poprawkę eliminującą błąd z dostępem do plików znajdujących się na serwerach NetWare z poziomu systemu Windows 98, wyposażonego w oprogramowanie Microsoft Client for NetWare Networks oraz Microsoft Service for NetWare Directory Services. Problem ten był spowodowany niepoprawnym wywoływaniem polecenia GetOpenFileName().

Dokładny opis problemu wraz ze wskazaniem pliku z poprawką znajduje się pod adresemhttp://support.microsoft.com/support. Należy tam odszukać dokument Q192249.

<hr>

Lotus Notes cc:Mail MTA. Agent komunikacyjny cc:Mail MTA zawarty w pakiecie Lotus Domino 4.5 (i nowszych) może usuwać niektóre znaki z listów elektronicznych przesyłanych za jego pośrednictwem. Problem ten zaobserwowano podczas pracy cc:Mail MTA w wersji 4.6.3a. Dla takiej właśnie wersji agenta komunikacyjnego jest przeznaczona poprawka dostępna na serwerze Lotusa:ftp://ftp.ccmail.com/pub/comm/ccmail/migrate/463ahot.zip.

<hr>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com. Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200