Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

AutoCAD 14. Oprogramowanie AutoCAD 14 może mieć problemy w pracy na komputerach wyposażonych w STB. Według informacji Autodesku, karty STB zawierające układ nVidia mogą powodować wyświetlanie zbędnych pionowych i poziomych linii na ekranie, a także pozostawiać ślad myszy.

Problem rozwiązuje instalacja najnowszej wersji sterowników do karty graficznej STB, które są dostępne pod adresemhttp://www.stb.com/drivers.

<hr>

NetWare 5 i karty Intela. Instalacja pierwszego zestawu poprawek (Support Pack 1) do systemu NetWare 5 na serwerach wyposażonych w kartę Intel Ether-Express Pro 100 Intelligent Server Network Interface Card może uniemożliwić logowanie użytkowników do tego serwera. Jest to spowodowane tym, że Support Pack 1 i 1a ustawiają tryb komunikacji Polling jako standardowy, a sterownik karty Intela (100SNW.LAN 1.04) nie obsługuje komunikacji w tym trybie.

Problem usuwa instalacja poprawki 100VDISK.EXE 3.0 dostępnej pod adresemhttp://support.intel.com/support/etherexpress/pro100/index.htm.

<hr>

Microsoft Visual InterDev 6 Enterprise Developers Workshop. Podręcznik Enterprise Developers Workshop w trzecim rozdziale zawiera program źródłowy aplikacji MenuDemo. Zarówno w książce, jak i na dołączonym do niej CD-ROM-ie znajduje się ten program, lecz brakuje kilku plików wymaganych do jego pracy: MSMENU.JS i MSMENU.CSS.

Pliki te udostępniono w elektronicznej erracie pod adresemhttp://support.microsoft.com/ download/support/mslfiles/VI6EDW1.EXE.

<hr>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]


TOP 200