Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Diamond Monster 3D II. Diamond Multimedia udostępniła poprawioną wersję sterowników dla akceleratora Diamond Monster 3D II (oznaczoną numerem 4.10.01.0207). Sterownik ten w połączeniu z Glide 2.54 jest już w pełni zgodny z przeglądarką Internet Explorer 5. Wszystkie poprzednie wersje sterowników powodowały konflikt bibliotek DLL po instalacji IE 5. Nowy sterownik dostępny jest pod adresemhttp://www.diamondmm.com/products/support/ie5.html.

adku firm technologicznych, płaci się jednak za piękne perspektywy. Broadcom jest bardzo elastyczny, dzięki temu potrafił skoncentrować się na najbardziej dochodowych produktach. Dokładnie tam, gdzie ma przewagę nad konkurencją. E. Schonfeld konkluduje nie bez racji, że taka elastyczność w działaniu i wyspecjalizowanie się w technologii system-on-a-chip dobrze rokują na nadchodzące lata.

System-on-a-chip jest technologią, w której niezbędne do wykonywania określonych funkcji oprogramowanie zawarte jest w jednym układzie scalonym. Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe dzięki stale zwiększającej się precyzji w elektronice, upakowaniu coraz większej liczby tranzystorów. Jednym z bardziej pasjonujących zastosowań tej technologii jest przekaz telewizyjny, dostosowany do indywidualnych potrzeb, kontrolowany przez układ w odbiorniku telewizyjnym. Broadcom, mimo że nie jest autorem oprogramowania, zajmuje dobrą pozycję przetargową w stosunku do współpracujących firm software'owych. Ma bowiem bardzo ważny atut, zajmuje się łączeniem aplikacji i ich doborem. Z technologią system-on-a-chip jest związanych już ok. 80% przychodów Broadcom, a zysk za rok ubiegły osiągnął rozmiary przychodów z roku 1997.

W najnowszym Fortune można znaleźć także opis kilku znanych już informatykom trendów. Na przykład outsourcing systemów klasy ERP, który łączy się z powstaniem nowej grupy firm usługowych, z angielska nazywanych Application Service Providers.

Przeczytać można także dość zabawną, a na pewno szczerą opowieść o perypetiach indywidualnego użytkownika z instal


TOP 200