Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Netscape Enterprise Server 3.6. Serwer WWW firmy Netscape pracujący na platformie Windows NT ma wadę, powodującą, że konwersja dokumentu PDF (format oprogramowania Adobe Acrobat) realizowana na serwerze powoduje przerwanie jego pracy. Netscape poprawił ten błąd poprzez uruchamianie konwersji plików PDF jako niezależnego procesu. Jeśli taki proces ulegnie zawieszeniu, nie spowoduje on już przestojów pracy całego serwera.

<hr>

Lotus Notes i Domino. Firma Lotus Development udostępniła poprawkę Quarterly Maintenance Release 4.6.2b, eliminującą jeden z błędów, jakie znalazły się w pakietach Notes i Domino w wersji 4.6.2. Błąd ten uniemożliwiał poprawne przesłanie daty ostatniej replikacji, jeśli po ostatniej, nie zaplanowanej (wymuszonej ręcznie) replikacji dokonywane były zmiany w książce adresowej aplikacji.

<hr>

Apple Mac Os. Apple udostępnił poprawkę do systemu Mac Os, oznaczoną numerem 8.5.1. Eliminuje ona wiele problemów pojawiających się w systemie w wersji 8.5, np. problem "znikających" dysków twardych (system usuwał partycje, gdy nie mógł rozpoznać ich typu, co najczęściej odbywało się po stosowaniu narzędzi dyskowych niezależnych producentów), problem błędnego współdziałania aplikacji wyszukującej Sherlock z firewallami i serwerami proxy, a także problemy z obsługą joysticków oraz obsługą pamięci przy dużej liczbie operacji wejścia/wyjścia.

Poprawka dostępna jest pod adresemhttp://til.info.apple.com/techinfo.nsf/artnum/n26165.

<hr>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200