Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Netscape Directory Server 4.1. W najnowszej wersji serwera usług katalogowych Netscape zmienił przebieg procedury instalacyjnej (dotyczy to zarówno wersji dla Windows NT, jak i Unixa). Poprzednie podczas instalacji wyświetlały pytanie, czy na pewno chcemy usunąć katalog, w którym były umieszczane tymczasowe pliki wykorzystywane podczas instalacji (zawierające m.in. wszystkie wybrane podczas instalacji opcje konfiguracyjne). Obecnie oprogramowanie automatycznie przyjmuje, że użytkownik jest zdecydowany usunąć ten katalog.

Aby zachować wszystkie pliki instalacyjne, należy uruchomić program instalacyjny z opcją "-k".

<hr size=1 noshade>

Novell GroupWise 5.x. Po zainstalowaniu pierwszego zestawu poprawek dla bramki Novell GroupWise 5.x NT Gateway for Lotus cc:mail może się okazać, że aplikacja skraca długie nazwy folderów pocztowych do 30 liter. Poprawka do tego błędu znajduje się na serwerze Novella o adresiehttp://support.novell.com/cgi-bin/search/tidfinder.cgi?2952037, skąd należy pobrać plik o nazwie CCM1N1.EXE.

<hr size=1 noshade>

Microsoft Small Business Server 4.5. Jeśli po zainstalowaniu pakietu Microsoft Small Business Server 4.5 zostanie zainstalowany pakiet Windows NT Server 4.0 Option Pack, to do katalogu \WINNT\SYSTEM32 trafi kilka starszych bibliotek DLL odpowiadających za pracę bazy danych Jet 3.5 wykorzystywanej w systemie Windows NT 4.0.

Niestety, ta wersja bazy Jet 3.5 nie jest całkowicie zgodna z rokiem 2000. Microsoft zaleca, aby skopiować oryginalną wersję bazy z krążka instalacyjnego BackOffice Server Disk 1. Całą zawartość katalogu \support\y2k\NAZWAPLATFORMY\msjet35 należy skopiować do katalogu \WINNT\SYSTEM32 na serwerze SBS 4.5.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected].


TOP 200