Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Small Business Server 4.5. Podczas instalowania oprogramowania Microsoft SBS 4.5 na komputerze wyposażonym w kartę sieciową Intel 82558 może zostać niepoprawnie określony typ karty, czego wynikiem będzie zainstalowanie sterownika do Intela 82557, co uniemożliwi pracę w sieci. Microsoft zaleca, aby w trakcie procedury instalacyjnej ręcznie wybrać i skonfigurować sterownik karty Intel 82558.

<hr size=1 noshade>

Qualcomm Eudora Pro for Windows 4.2. Instalacja najnowszej wersji 4.2 oprogramowania Eudora Pro jest zalecana tym użytkownikom, którzy zamierzają odbierać pocztę korzystając z protokołu IMAP4. Poprzednie wersje tego produktu zawierały błąd powodujący przerwanie ich pracy np. podczas próby przeniesienia wiadomości ze skrzynki IMAP do folderu , a następnie jej usunięcia. Według zapewnień producenta w ostatniej wersji Eudory te problemy już się nie pojawiają.

<hr size=1 noshade>

Internet Explorer 5.0. Najnowsza wersja przeglądarki Microsoftu ma błąd w systemie bezpieczeństwa, umożliwiający odczytanie identyfikatora i hasła z ekranu użytkownika podczas przesyłania plików z wykorzystaniem FTP.

Jeśli użytkownik rozpocznie pobieranie pliku z , to na dole okna przeglądarki pojawia się napis !ftp://identyfikator:hasło@test.com/nazwapliku.exe, gdzie test.com to nazwa serwera. W przypadku ściągania dużych plików informacja ta może być widoczna na ekranie użytkownika przez długi czas i odczytana przez każdego, kto ma możliwość podglądu jego monitora.

Przedstawiciele Microsoftu stwierdzili, że jeśli tylko uzyskają potwierdzenie występowania tego błędu, to natychmiast pojawi się odpowiednia poprawka do IE 5.0.

<hr size=1 noshade>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.