Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft IIS 4.0. Jeżeli w aplikacji Microsoft Management Console (MMC), używanej do administrowania serwerem internetowym IIS 4.0, zostanie uruchomiona opcja New Windows From Here w przypadku katalogu wirtualnego, a następnie zminimalizowane nowe okno lub skasowany katalog wirtualny, to konsola MMC może zawiesić się. Problem ten eliminuje instalacja czwartego zestawu poprawek do serwera Windows NT.

Jako doraźne rozwiązanie Microsoft sugeruje zamykanie zawieszonej aplikacji poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL-ALT-DEL, wybranie Task Manager, a następnie wskazanie na liście aplikacji Microsoft Management Console i kliknięcie na przycisk End Task.

Service Pack 4 jest dostępny pod adresemftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ussp4.

<hr size=1 noshade>

Microsoft Windows CE 2.2. Przy próbie drukowania dokumentu na drukarce sieciowej Windows CE może wyświetlać komunikat o błędzie, jeśli identyfikator użytkownika logującego się do sieci ma co najmniej osiem liter. Microsoft twierdzi, że wyświetlany komunikat o błędzie jest nieprawidłowy, w rzeczywistości bowiem wydruki powinny pojawiać się na drukarce.

<hr size=1 noshade>

Novell GroupWise 5.1 i 5.2. Jeśli podczas przeglądania załącznika do wiadomości znajdującej się we współdzielonym folderze GroupWise zostanie naciśnięty skrót CTRL-M, to na ekranie pojawi się okno nowej wiadomości, lecz w polu nadawcy nie będzie widoczny adres aktualnego użytkownika, a adres osoby zarządzającej danym folderem. W niektórych przypadkach praca aplikacji po wciśnięciu takiej kombinacji klawiszy może być zatrzymana. Aby usunąć ten błąd, należy zmodyfikować wpisy w systemowej bazie Registry. Informacje o tym zawarte są w dokumencie Novell Technical Information Document 2933812, dostępnym na serwerze Novella (pod adresemhttp://support.novell.com/search/kb_index.htm).

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected].

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200