Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

NetWare i Windows 95. NetWare Client 2.5 do systemu Windows 95 może być źródłem kilku problemów. Przykładowo, klient NetWare może uporczywie wyświetlać okno z pytaniem o hasło. Jeśli utraciło ono ważność, system NetWare może mieć trudności z synchronizacją hasła między NDS a kontrolerami domeny Windows NT bądź też mogą wystąpić problemy z routingiem. W niektórych przypadkach klient może nie wykonywać skryptów logowania użytkowników, gdy zainstalowany jest na zlokalizowanej wersji systemu Windows 95.

Problemy te rozwiązuje poprawka dostępna pod adresem:

http://support.novell.com/cgi-bin/search/patlstfind.cgi/2942478 .

<hr size=1 noshade>

Microsoft Commerce Server. Microsoft udostępnił poprawkę do dwóch błędów odkrytych w Microsoft Commerce Server. Pierwszy ujawnia się w przypadku stosowania serwera IIS 4.0 przy próbie stworzenia obiektu Simplelist. Na ekranie pojawia się wtedy komunikat o błędzie: "Server object error "ASP 0177:80004005". Server.CreateObject Failed. [nazwa pliku], [numer linii]. Unspecified Error".

Inny błąd może występować zarówno w przypadku IIS 4.0, jak i IIS 3.0. Pojawia się też przy próbie stworzenia obiektu Page, gdy jednocześnie wyłączona jest możliwość tworzenia cookies podczas sesji ASP. Wtedy w przeglądarce wyświetlany jest komunikat "Server object error ASP 0177:80020009. Server.CreateObject Failed. [nazwa pliku], [numer linii]. A call to Server.CreateObject failed. The requested object instance cannot be created".

Problemy te rozwiązuje wprowadzenie poprawki dostępnej pod adresem:

http://support.microsoft.com/download/support/mslfiles/MSCSFIX.EXE .

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com .

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected] .


TOP 200