Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Office 97. Po tygodniu od udostępnienia drugiego zestawu poprawek (Service Release 2) dla pakietu Microsoft Office 97 firma Microsoft wycofała go ze swojego serwera WWW . Pakiet ten wymaga bowiem, by przed jego instalacją na stacji roboczej był zainstalowany pierwszy zestaw poprawek, ale nie zawsze poprawnie może wykryć, że rzeczywiście jest on już zainstalowany. W takim przypadku po prostu odmawia instalacji.

Microsoft informuje, że problem może być spowodowany tym, iż po instalacji pakietu SR1 zmodyfikowano konfigurację pakietu Microsoft Office 97. Firma proponuje, aby przed instalacją drugiego zestawu poprawek przeinstalować jeszcze Service Release 1.

Microsoft zobowiązał się także, że w ciągu najbliższych tygodni umieści na serwerzehttp://officeupdate.microsoft.com poprawioną wersję pakietu Service Release 2 dla Office 97.

Microsoft Windows NT 4.0. Błąd w systemie Windows NT umożliwia włamywaczom przesłanie podrobionego pakietu RPC (udającego, że został nadany z innego serwera NT) do serwera Windows NT, co powoduje, iż oba serwery zaczynają wymieniać między sobą komunikaty o błędach, zwiększając jednocześnie własne wykorzystanie czasu procesora i przepustowości sieci, co może powodować duże spowolnienie ich pracy, a nawet zawieszenie systemu.

Problem, zgłoszony przez firmę Internet Security Systems, dotyczy zarówno standardowej wersji Windows NT 4.0, jak i Terminal Server Edition. Microsoft udostępnił już poprawkę tego błędu pod adresemhttp://www.microsoft.com/security.

<hr size=1 noshade>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200