Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

NetWare 5. Przedstawiciele Novella poinformowali, że aplikacja ConnectView nie pracuje w czystym środowisku IP w NetWare 5. Wymaga ona do pracy stosu IPX/SPX, toteż przed uruchamianiem ConnectView konieczna jest instalacja sterowników IPX Compatibility Mode i uruchomienie Service Location Protocol.

Lotus 1-2-3 Millenium Edition. Jeśli arkusz kalkulacyjny Lotus 1-2-3 Millenium Edition zostanie zainstalowany na dysku sieciowym, to przy każdym uruchomieniu tej aplikacji będzie konieczne, by dysk sieciowy stale "był podczepiony" pod tą samą literą dysku. W przeciwnym razie, mimo że aplikacja będzie się uruchamiała, to nie będzie można odczytywać arkuszy kalkulacyjnych dołączonych do dokumentów Notes, a także odczytywać je z poziomu linii poleceń. Na razie nie opracowano żadnej poprawki tego błędu.

Netscape Enterprise Server 3.01. Podczas aktualizacji oprogramowania Netscape FastTrack Server 2.01 do pakietu Netscape Enterprise Server 3.01 mogą być utracone wszystkie hasła, chroniące niektóre katalogi serwera WWW przed nie autoryzowanym dostępem. W tym przypadku konieczne jest ręczne poprawienie listy praw dostępu dla każdego z katalogów. Dokładny opis problemu znajduje się pod adresemhttp://help.netscape.com/kb/server/980707-12.html

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com