Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

NetWare Client for Mac OS 5.11. Novell stwierdził istnienie kilku błędów w oprogramowaniu klienta NetWare do systemu Mac OS 5.11. Najważniejsze z nich to niemożność zalogowania do sieci za pośrednictwem programu Chooser przez użytkowników System 8, problemy z kartami sieciowymi Nubus i niezgodność z oprogramowaniem QuarkXPress. Firma udostępniła więc na swoim serwerze WWW poprawkę w postaci pliku MCLUPD4.BIN.

Plik ten można pobrać pod adresem:http://support.novell.com/cgi-bin/search/getfile?header=yes&file=/pub/updates/nwos/iwsb411/mclupd4.bin .

Lotus SmartSuite Millenium Edition. Jeśli na jednym komputerze ma być zainstalowane oprogramowanie Lotus SmartSuite Millenium Edition wraz z pakietem Lotus Notes 4.5, to najpierw należy zainstalować pakiet Notes 4.5. W przypadku gdy pakiet biurowy zostanie zainstalowany jako pierwszy, a następnie odbędzie się instalacja Notes 4.5, to usunięcie pakietu SmartSuite przy użyciu funkcji Uninstall będzie niemożliwe.

Microsoft Word 6.x, 95, 97. Jeśli za pośrednictwem Eksploratora Windows zostanie zaznaczonych kilka dokumentów Worda i będzie podjęta próba ich wydrukowania, to może się okazać, że tylko część z nich udaje się wydrukować. Jaka to będzie część, zależy od łącznej liczby znaków zawartych w ścieżkach do plików i ich nazwach. Nie może być ich więcej niż 255. Microsoft proponuje, aby przed operacją zaznaczenia plików otworzyć edytor Word, wtedy po wskazaniu plików, kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu polecenia Print nie powinny występować żadne problemy.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com .

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected] .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200