Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

CorelDraw 8. Nie minęło jeszcze dużo czasu od premiery pakietu graficznego CorelDraw 8, a jego producent udostępnił oto pierwszy zestaw poprawek do tego produktu, usuwający błędy wykryte już po premierze pakietu. Plik z poprawkami DR8REYB.EXE jest dostępny na serwerze firmy pod adresemhttp://www.corel.com/support/ftpsite/pub/coreldraw/draw8suite/index.htm.

Novell GroupWise 5.2. Novell udostępnił trzeci zestaw poprawek (Support Pack 3) do swojego serwera komunikacyjnego. Ponadto wprowadził na rynek narzędzie Download Assistant, które pomaga w procesie ładowania z sieci pakietu z poprawkami. Sprawdza ono najpierw, która wersja językowa pakietu jest zainstalowana na serwerze, a następnie ściąga z Internetu odpowiednie pliki.

Narzędzie to dostępne jest pod adresemhttp://support.novell.com/cgi-bin/search/patlstfind.cgi?2937510 jako plik GW52SP3A.EXE.

Computer Associates InocuLan 4 i Novell ManageWise. Po zainstalowaniu oprogramowania antywirusowego InocuLan 4 na serwerze NetWare 4.x, na którym pracuje już oprogramowanie serwera ManageWise, serwer może przerywać swoją pracę z komunikatem "MW 2.5 Inocucmd Virus Protect Page Fault".

Novell udostępnił już poprawkę, która eliminuje konflikt między tymi dwiema aplikacjami. Odpowiedni plik jest dostępny pod adresemhttp://support.novell.com

<hr size=1 noshade>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com