Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Novell NetWare 4.x. Serwery NetWare mają problem z alokowaniem pamięci w przypadku uruchamiania niektórych bibliotek NLM. Problem ten może występować np. przy stosowaniu aplikacji Novell GroupWise lub Lotus Notes. Przy próbie rezerwowania pamięci na potrzeby modułów NLM uruchamianych przez te aplikacje NetWare przydziela im więcej pamięci niż żądają. W rezultacie po zakończeniu pracy danego modułu nie jest zwalniany cały przydzielony mu rzeczywiście obszar pamięci. Powoduje to, że po kilku lub kilkunastu dniach pracy aplikacji (w zależności od ilości pamięci serwera i intensywności wykorzystania aplikacji) serwer sygnalizuje brak dostępnej pamięci operacyjnej, co wymaga jego ponownego uruchomienia. Novell potwierdził istnienie tego problemu i poinformował o rozpoczęciu opracowywania odpowiedniej poprawki do systemu. Będzie ona dostępna w ramach pakietu Service Pack 6 dla NetWare 4.x latem br. Użytkownikom zainteresowanym zmniejszeniem pojawiania się problemu polecamy połączenie się z serweremhttp://www.support.novell.com i odszukanie dokumentu nr 2934259.

Microsoft IIS 4.0. Kiedy strona ASP udostępniana za pośrednictwem serwera IIS 4.0 próbuje wykonać operację Open na bazie danych Oracle na ekranie może pojawić się komunikat o błędzie: "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error "80004005" [Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle]ORA-00000: normal, successful completion." lub "[Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle]ORA-06403 Unable to Allocate memory." Problem wynika z tego, że poszczególne realizowane wątki mają różne prawa dostępu do pamięci, a baza Oracle nie udostępnia im oddzielnych obszarów, wykonując wszystkie w jednej pamięci. Jako rozwiązanie producent proponuje wyłączenie identyfikacji użytkowników na poziomie serwera IIS.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com


TOP 200