Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Fax. Usługa Microsoft Fax dostępna w oprogramowaniu Outlook 97 może spowodować zawieszenie komputera, wtedy gdy odbiera on kilka faksów jeden po drugim (tzn. gdy komputer zajmuje się jeszcze konwersją pierwszego faksu, zanim rozpocznie otrzymywanie kolejnego). Rozwiązaniem tego problemu jest wydłużenie czasu (liczby dzwonków), po którym elektroniczny faks będzie "podnosić słuchawkę". Można to zrobić wybierając właściwości usługi Microsoft Fax, widocznej po wybraniu Panela sterowania i opcji Poczta (w angielskiej wersji Windows - Mail and Fax).

Microsoft Client Services for NetWare. Jeżeli na serwerze Windows NT 4.0 jest zainstalowana usługa Client Services for NetWare i za pomocą Exploratora wskaże się folder z danymi na serwerze NetWare zawierający w nazwie rosyjskie znaki, na ekranie może pojawić się komunikat The folder is not available, folder has been moved or has been deleted. Użytkownik nie będzie też mógł skorzystać z plików, znajdujących się w tym katalogu.

Problem spowodowany jest niepoprawną konwersją rosyjskich znaków ze standardu Unicode. Poprawka do tego problemu ma być udostępniona w kolejnym zestawie poprawek dla serwera Windows NT.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200