Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows NT 4.0. Microsoft wykrył poważny błąd w systemie plikowym NTFS, stanowiącym podstawę Windows NT 4.0. Problem ten może dotyczyć głównie serwerów przechowujących dużą liczbę plików.

Jeśli na partycji NTFS znajdzie się więcej niż 4 mln plików, to pliki tam przechowywane mogą ulec uszkodzeniu (będą przypadkowo znikały z partycji lub też zawierały dane z innych plików). Błąd usuwa instalacja poprawki dostępnej pod adresemftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/Hotfixes-PostSP5/NTFS-fix

<hr>

Windows NT Server 4.0. Microsoft udostępnił poprawkę do serwerów Windows NT Server Enterprise Edition 4.0 i Windows NT Server 4.0, która usuwa błąd powodujący zawieszanie pracy oprogramowania klienckiego Microsoft Exchange i Microsoft Outlook podczas dołączania do serwera Microsoft Exchange za pośrednictwem wolnych linii (linii dzierżawionych o małej przepustowości lub połączeń modemowych).

Poprawka jest dostępna pod adresemftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/NT40/Hotfixes-PostSP5/Rpcltscm-fix

<hr>

CiscoSecure Access Control Server for Unix. Cisco poinformowało, że oprogramowanie CiscoSecure ACS for Unix do wersji 2.3.2 zawiera błąd, który umożliwia zewnętrznemu użytkownikowi modyfikację zasad dostępu do sieci (access policies). Firma opracowała już poprawioną wersję 2.3.3 oprogramowania, która jest dostępna bezpłatnie wszystkim użytkownikom.

Niemniej wykorzystywane oprogramowanie można "uszczelnić" bez konieczności instalacji nowej wersji, poprzez modyfikację pliku konfiguracyjnego CSCconfig.ini. Opis wprowadzenia wymaganej zmiany w konfiguracji jest dostępny pod adresemhttp://www.cisco.com/warp/public/770/csecure-dbaccess.shtml

<hr>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200